Español English French Kwéyol

Konsansis 21 desanm 2022, yon « mannèv pou òganize eleksyon pike kole » an Ayiti, pou kontinye souse Leta, dapre mouvman Montana

Tèks entwodiksyon konferans pou laprès 29 desanm 2022

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 30 desanm 2022

Nan moman n ap resevwa laprès jodi a, eli akò Montana, kowòdinasyon tout enstans ak ogàn Montana yo reyini an atelye nan kad yon retrèt pou nou evalyè ak ajiste estrateji politik nou. Se yon retrèt ki pwograme depi kèk tan, e ki te gen yon komite preparasyon ki travay pandan 2 mwa pou defini kad retrèt la, ajanda I, dewoulman I, metodoloji pou pran rezolisyon. Nou panse ajisteman liy politik sa a ap pèmèt ranfòsman lit mas yo nan ranfosman lyen öganik nou ak popilasyon an, reafime fondamento Montana yo köm repons ki pi kredib pou rezoud kriz peyi a. Se okazyon tou pou nou mennen deba sou yon seri de pwen nan kriz la patikilyèman nan dènye moman konjonkti a kote pozisyon nou tout klè sou pwen sa yo:

Sanksyon : fòk popilasyon an ekzije pouvwa, kelkeswa pouvwa anplas la, pou I mande peyi ki pran sanksyon yo, voye dosye moun yo sanksyone yo pou pouswiv yo devan enstans jidisyè an Ayiti pou yo pa kontinye layite kò yo ou byen kenbe kontwöl yo genyen sou peyi a pou anpeche lajistis sanksyone yo köm sa dwa. Fök peyi ki gen sistèm enfömasyon ki pèmèt yo idantifye otè entèlektyèl ak moun k ap komèt krim de san ak krim finansye pou yo kontinye ak sanksyon yo pou nou ka rive reyèlman nan dekriminalize vi politik la ak vi ekonomik anndan peyi a, pou pèmèt gen yon lib konpetisyon nan domèn ekonomik ak nan domèn politik.

Konsansis 21 desanm : nan mitan kriz, kidnapin, ensekirite, vòl, vyòl, masak, lavi chè, kote tout popilasyon an ap tann yon konsansis ki pou demare pwosesis k ap mete yon bout ak soufrans san non n ap viv la, nou menm nan Montana nou sezi wè responsab anplas yo ak kèk manm sektè prive, kèk moun, kèk pati politik, kèk òganizasyon sosyete sivil, deside mete ansanm pou al konfime epi andose bilan katastrofik Ariel Henry ak tout gouvènman I lan e felisite I pou rezilta nan pwolonje manda gouvenman monosefal li a pou yon lòt 14 mwa minimòm.

Mannèv sa a se pou òganize eleksyon pike kole pou y al mete nan tèt Leta a de moun ki ka pemèt yo kontinye jwi privilèj ki nan men yo, tankou Ladwann, DGI, APN, ONA, BMPAD. Nou te remake Akò 11 septann lan te ranmase kèk siyatè ki te gen manda dèyè yo nan kad asasina Prezidan Jovnel Moise la. Nou wè ankò kèk öganizsyon ki gen manm yo ki sou sanksyon al siyen, kèk moun ki krenn sanksyon ou ki konnen sanksyon pral rive al konföme yo yon jan pou mande gras nan fason antisipe.

Eli Akò Montana, BSA, KNT, platfòm sosyete sivil, fowòm pati politik, KRN, okenn enstans ou ògan anndan Montana pa otorize pesonn mete non Montana anndan jwèt koken 21 desanm lan, ki kouri fèt kom ranplasman Akò 11 septann k ap ekspire mwa pwochen an janvye. Nou p ap manke souliye konsta nou fè nan Montana: se menm lè koalisyon 21 desanm sa a al fèt ak pouvwa anplas la kèk gang ki nan sid kapital a anonse yon löt koalisyon fèt nan mitan yo pou kanpe batay nan mitan yo. Men nou wè se menm trichri a. Koalisyon koken anwo bay koalisyon koken anba.

Entèvansyon militè etranje: Depi yon bon bout tan, responsab Leta a, mele ak de moun yo sanksyone, döt ki poko resevwa sanksyon e dôt ki dwe sibi sanksyon, enstale anndan peyi a yon sitiyasyon laterè, laperèz ki detwi lavi moun, detwi bizniss, detwi kay, detwi byen, detwi diyite fanm, fanm ansent, ti moun, tifi, patikilyèman nan katye Matisan, Kwadèboukè, Kanaan, Laboule, Site Solèy, Kafou Fèy, Latibonit, Kabarè, Sous Matla, tou patou nan peyi a. Yo finn depafini ak ekonomi peyi a. Ensekirite sa a chita sou konivans gouvènman an, kèk moun nan sektè prive ak politik la, konivans ki gen köm ekspresyon prensipal rèy enpinite a. Se dabò enpinite sa a Leta a enstale nan fonksyonman lajistis peyi nou an ki mete gwoup ame yo alèz pou yo aji san krent, avèk awogans, ogmante teritwa ki sou kontwöl yo, miltipliye masak sou popilasyon an pandan yo gen asirans anyen p ap rive yo . Kidonk, dezespwa ki enstale nan mitan nou se yon dezespwa yo konstwi, y ap alimante chak jou. Nou konprann andann popilasyon an, gen de moun ki pre pou asepte tout sa ki ta parèt köm yon espwa, nou di parèt köm yon espwa delivrans.

Sa nou kwè nan Montana:

1) se chanjman lidèship politik peyi a ki ka kase lyen politik ak gang yo, ki ka pèmet depolitizasyon lapolis ak bon vetinn fèt, pou polis la an kapasite pou absobe yon assistans entènasyonal adekwa nan kad kooperasyon ki defini e ki tabli a nouvo lidèship la, an tèm fomasyon, ekipman, ameman, entelijans (sèvis ransèyman), teknoloji, fömasyon nan respè dwa moun ak nan defans respè kò fanm, pou lapolis reprann konfyans nan tèt li, nan dirijan k ap akonpaye I, reprann konfyans nan popilasyon an; e pou rapidman ogmante efektif la,
reyafekte nan sèvis popilasyon an kantite ekstraòdinè polisye k al chèche lavi miyò nan sevis prive, nan sèvis patikilye.

2) Montana ap souliye plizyè entèvansyon lame etranje fèt deja nan peyi a. Si pandan yo sou plas, yo parèt pote yon kal, lè yo ale, yo kite yon sitiyasyon ki pi anvlime paske solisyon dirab la se nan men fòs peyi a li ye. Gade nan ki sa nou ye jodi a apre 17 an prezans MINUSTAH.

Nou gen yon panse espesyal pou pakèt polisye ki tonbe pandan y ap konbat ak gang yo ou byen sa yo ki viktim asasina paske yo te mare bandi epi lajistis Leta enpinite a lage yo al pran revanch yo sou polisye yo. Menm kan menm lapolis sa a k ap viktim tou tan an toujou pare pou fè popilasyon an viktim tou lè I ap revandike dwa I pou I viv tankou moun, pou I viv nan ladiyite. Nou kontinyè kwè se ak fòs peyi a n ap ka rezoud pwoblèm peyi a nan kad yon chanjman lidèship politik.

3) Akò Montana rete louvri pou gwoup, moun, oganizasyon ki vle byen peyi a, ki p ap selman chèche moso pouvwa pou privilèi. N ap redi popilasyon nan köz n ap defann, nan batay ak pèp la, Montana p ap fè bak! L ap kontinye mache ranmase fòs pou ansanm nou jwen laviktwa pou peyi a.

Viv Ayiti

Viv Akò Montana!

Pòtoprens29 desanm2022

Pou otantifikasyon

Magali Comeau Denie
Manm Kowòdinasyon BSA

Fritz Alphonse Jean
Prezidan Eli Akò Montana

Foto : imaj ki soti nan videyo