Español English French Kwéyol

Nèg lakay gen fyèl mesye !

Powèm Barbara Guillaume pou Jacques Roche

AlterPresse jwenn dokiman sa a 20 jiyè 2005

Jako o wale
Sakrifis! ... Nèg lakay gen fyèl mesye!
Ou menm tou Jak?
Ki saw ka fè Pèp Jak Wòch?
Depi ki lè ou te yon sententèwonp Jak Wòch ?
Ou pa janm ba moun regle anyen pou ou nan zafè Politik
Politik paw se te lang ou, pansew ak plim ou
Ki mesaj yo vle ban nou la-a Jak lè yo fèw sa-a ?
Ki laviwonndede yap fè ak jwèt sanginen sa-a ?
Apa tout moun tèt anba ?

Jak Wòch-kòlòwòch, ou devan, nou dèyè
Sa se sèten pase nou pap bay legen
Men Yo? Yo do ap toujou vivan !
Paske si youn engredyan ta konnen li gen poul pase tou,
Li pa ta fouti toufew jan l toufew la
Li pa ta ka fè la nati ak la nasyon gwosè derespektan sa-a.

Epi gad pou w-wè, nou pap kranponnen ni bay legen
Se pa posib pou tout bagay nan peyi nou tounen politik
Pa ka gen politik nan kesyon sove youn jenerasyon
Geri yon maleng pa nan politik se mete tentidyòd sou li.
Bati yon nasyon se youn devwa nasyonal e se zafè tout ayisyen
Ann nou sispann sèvi ak politik pou-n regle zafè kriminèl
Pandan gran manjè ap fè ravaj, nou ka sezi wè nou tounen ti wonjè
Kap brase ren ak la koripsyon, manipilasyon ki pral fini ak peyi-n

Jak Wòchkòlòwòch, mwen lonmen nonw m-pa p detounenw
Men gason, sakrifis sa-a pa pou gran mèsi
Sakrifis ou dwe sèvi lavman pou derasinen
Mechanste, Kriminalite ak malveyans
Lakay Tilòm asasen san vègòy.
Ya di-m te di sa : Wòch la woule, lale lwen, Lale nan kote
Pou-l pa janm tounen ?
Men sèlman Wòch la woule, l-file, l-ale tou dousman
Men l-pral tounen nan fiftiwann ou Bandi.
Bat chen an, men tann mèt li

Barbara Guillaume
15 jiyè 2005