Español English French Kwéyol

Apre kò sasinay sou Jacques Roche

GRALIP mande jounalis ak medya yo reflechi sou fason pou defann tèt yo

Kominike GRALIP

AlterPresse jwenn dokiman sa a 18 jiyè 2005

Douvan gwo chòk kò sasinay sou jounalis plimeyank Jak Wòch kreye nan mitan nou ak rès sosyete a, Gwoup Refleksyon ak Aksyon pou Libète Laprès (GRALIP) kwè li nesesè pou jounalis ak medya yo reflechi, tèt frèt, sou dispozisyon y ap mete kanpe pou pwoteje ak defann tèt yo kont chen anraje ki lage nan Pòtoprens.

GRALIP mande tout konsè ak konfrè jounalis yo gade ki jan dezòmè yo ka mache an gwoup. Sizoka yon jounalis ta dwe mache poukont kò l nan lari a, li dwe veyatif sou sa k ap pase alantou li epi idantifye zouti prevansyon nesesè pou fè konnen li an danje.

Jiska prezan, GRALIP konstate se pito yon politik lese grennen, plenyen ak fè pwomès gouvènman pwovizwa a montre, olye li deside aji tout bon pou trennen devan lajistis sanginè ki sasinen jounalis plimeyank Jak Wòch, apre yo fin matirize l nan dat 14 jiyè 2005. Pou GRALIP, gouvènman pwovizwa a kite twòp tan pase pou retabli lòd ak sekirite nan plizyè katye nan kapital peyi d Ayiti, ki sou lobedyans atoufè k ap dappiyanp moun depi finisman septanm 2004.

Gwoup Refleksyon ak Aksyon pou Libète Laprès vle fè chonje kouman patizan ak zam lavalas yo toujou ap bat lestomak yo, pou vyolans ak krim san parèy yo blayi nan kapital la depi plizyè mwa, alòske yo pran prekosyon evite negosyasyon lè yo dekouvri se kòkòday pa yo ki te sibi dappiyanp nan men yo. Tout moun dwe klè sou volonte gwoup san manman sa yo pou kenbe yon reny laterè nan peyi a epi anpeche enfòmasyon sikile.

An menm tan tou, GRALIP ankouraje sektè konsekan nan sosyete a tire leson de atitid yon seri medya ak moun ki pretann yo se jounalis, k ap founi ransèyman bay atoufè yo pou blayi lapèrèz nan peyi a, yon konpòtman ki depaman ni ak wòl enstitisyon responsab, ni ak prensip avèk moralite nan ekzèsis metye jounalis la.

Pòtoprens, 18 jiyè 2005

Pou GRALIP,

Vario Serant, Kowòdonatè prensipal

Stephane Pierre-Paul, Asistan Kowòdonatè

Ronald Colbert, Administratè