Español English French Kwéyol

Apre ansasinay Jacques Roche, " se reskonsablite ak enterè kolektif ki dwe pale "

Deklarasyon Konsèy Saj yo nan okazyon ansasinay jounalis ak powèt Jacques Roche

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 16 jiyè 2005

Depi nan demaraj Tranzisyon Politik la, Gouvènman an te chwazi yon apwòch kote li te vle rantre tout gwoup sosyopolitik nan wonn. Apwòch sa a te swiv nan lide pou ride kreye yon anbyans favorab pou eleksyon jeneral yo kapab òganize. Sepandan, nou sètoblije konstate gen Gwoup Politik ki kontinye ap ankouraje epi sitire vyolans. Gwoup sila yo deklare makònay yo ak Pati Politik Fanmi Lavalas, espesyalman ak misye Jean-Bertrand Aristide. Vyolans sila a, ki gen yon karaktè politik klè, bwote epi kontinye ap bwote chak jou lavi twòp sitwayen ak sitywayèn. Vyolans sa a kokobe moun, fè yo pote mak pou tout rès vi yo. Youn nan dènye viktim yo, se powèt ak jounalis Jacques Roche. Yo kidnape li, totire li ak sovajri epi tyake li anvan yo ansasinen li jou ki 14 jiyè 2005 la. Kidnapè ak ansasen Jacques Roche yo pa t manke fè konnen rezon politik zak yo a.

Konsèy Saj la salye memwa Jacques Roche. Li prezante tout kondoleyans li bay fanmi, zanmi, kolaboratè/kolaboratris ak tout kanmarad nan lit Jacques yo.

Pou Konsèy Saj la sa klè, Jean-Bertrand Aristide ak patizan li yo pa aksepte prensip ak ekzijans jwèt demokratik la. Sosyete ayisyèn la pa kapab tolere pou lennmi demokrasi ap resevwa menm kalite tretman ak Gwoup, ak Pati Politik ki derefize aklè sèvi ak vyolans kòm estrateji politik.

Fasa sitiyasyon sa a, epi nan tire konsekans lojik deklarasyon 14 jiyè 2005 Gouvènman Tranzisyon an, Konsèy Saj reklame, ak tout fòs li, pou Gouvènman an pran dizpozisyon sila yo :

1. Retounen sou oryantasyon li te pran pou fòme dènye Kabinè Ministeryèl la (23 jen 2005). Espesyalman, oryantasyon ki te fè li nonmen kòm Minis Afè Sosyal yon moun ke sèten manm aktif Lavalas te pwopoze pou reprezante yo. An wetan pwofil pèsonèl moun ki konsène a, sa ki an kòz la a, se patispasyon nan yon kouran politik ki dètemine pou simaye lanmò ak dezolasyon nan peyi a. Nan aji konsa, Gouvènman an va bay pozisyon politik li pran a tout kredibilite li.

2. Pran yon kokenn desizyon politik k ap nan enterè peyi a : Dekrete Pati Fanmi Lavalas diskalifye pou patisipe nan eleksyon yo.

3. Pran sanksyon trè fèm kont medya, sanksyon ki ka rive jouk nan wete frekans medya k ap fè pwopagann pou rayisman, k ap sèvi ak langaj pèvèsite (eksklizyon, vyolans), epi k ap louvri mikwo yo bay bandi pou yo vin anonse zak tewowis yo pral fè, pou yo vin bat lestomak yo apre yo fin komèt krim yo.

Konsèy Saj ap redi, jounen jodi a se reskonsablite ak enterè kolektif ki dwe pale. Epòk Tranzisyon Politik la dwe omwen reyisi bay popilasyon yo espwa yo pa pral tonbe, touswit apre, nan sibi move konsekans vye konsepsyon anti pwogrè, rejim laterè ak diktati akòz foli pouvwa.

Pòtoprens, 15 jiyè 2005
Pou Konsèy Saj la

Danièle Magloire
Pòtpawòl