Español English French Kwéyol

Ekonomi :Malgre pwomès otorite defakto yo, ratman gaz lan vin pi rèd nan peyi d Ayiti, finisman mwa avril 2022 a

Pòtoprens, 24 avril 2022 [AlterPresse] --- Anpil ponp gaz fèmen sou teritwa nasyonal la. Plizyè chofè machin ak motosiklèt pa ka jwenn gaz nan ponp yo, finisman mwa avril 2022 a, dapre temwayaj ki vin jwenn ajans sou Entènèt AlterPresse.

Otorite defakto yo pa di anyen sou sitiyasyon ratman gaz sa a, ki reparèt pi rèd, prèske chak mwa, depi plizyè lane sou rejim Pati ayisyenn tèt kale a (Phtk).

Pandan tan sa a, jounen samdi 23 avril 2022 a, te gen 32 kamyon ki t al ranpli gaz, nan sant estokay Vare a, nan Site Solèy, dapre sa responsab Tèminal Vare a, kidonk kote ki gen depo gaz nan Site Solèy la, fè konnen.

32 kamyon sa yo te pran 67 mil 211 galon dyezèl, 7 mil 200 galon kewozèn ak 125 mil 103 galon gazolin, pou pote nan ponp yo, dapre Tèminal Vare a.

Pwoblem sekirite a ta anpeche kamyon mennen kewozèn, soti nan depo gaz yo, ale nan aryopò entènasyonal Pòtoprens lan, dimanch 24 avril 2022 an. Sa ki ta lakoz avyon, ki fè alevini Ayiti ak peyi aletranje yo, ta an reta, dimanch 24 avril 2022 a, dapre yon tweet jounalis Jacqueline Charles ekri.

Se ta sektè prive a, ki fè ratman gaz sa a, nan objektif pou fòse yo monte pri gaz lan sou mache nasyonal la. Se dizon Brigad sendikal kont koripsyon an, ki te pale ak AlterPresse/ AlterRadio.

Detan l lonje dwèt sou ratman gaz la, ki reparèt ankò, sou mache nasyonal la, Brigad sendikal kont koripsyon an mande otorite defakto yo degaje yo, pran responsablite yo, pou fè popilasyon an jwenn gaz, san tèt chaje.

Brigad sendikal kont koripsyon an mande gouvènman defakto a respekte akò, li te siyen ak sendika transpò piblik yo, pou sendika transpò piblik yo rive jwenn yon sibvansyon, yomenm, sou pri galon gaz nan ponp yo.

Gouvènman defakto a pa fè okenn jefò pou respekte angjman yo te pran, nan akò yo te siyen ak sendika transpò piblik yo, anvan yo te monte pri gaz lan disèt wotè, nan dat 10 desanm 2021.

Finisman lane 2021 an, anpil vwa te leve, pou denonse gouvènman defakto a, ki ta nan konfyolo ak gang ak zam yo, ki te bloke pasaj kamyon, ki t al pral pran gaz nan Tèminal Vare a, nan Site Solèy.

Objektif mare sosis sa a, se te jwenn yon pretès, pou ogmante pri gaz lan sou mache nasyonal la, jan yo rive fè sa apati dat 10 desanm 2021 an.

Èske se pou yo rive ogmante pri gaz lan pi rèd ankò, ki fè, depi pase 2 semenn, ratman gaz la retounen nan peyi d Ayiti ? [jep rc apr 24/04/2022 16:00]