Español English French Kwéyol

KAJ mande solidarite anfavè viktim siklòn Deni yo an Ayiti

Kominike Koalisyon Ayisyen pou la Jistis (KAJ)

AlterPresse resevwa dokiman sa a 12 jiyè 2005

Koalisyon Ayisyen pou lajistis ap lanse yon apèl solidarite bay kominote ayisyen nan Nouyòk anfavè viktim siklòn Deni ki fè anpil dega nan zòn sid peyi Dayiti, patikilyèman nan zòn Grangwav kote kòwodonatè Koalisyon an, kamarad Alen Zefi sòti.

Koalisyon an vle atire latansyon tout moun : si Ayisyen ap mouri san rete anba dega siklòn se poutèt batay pou pouvwa pa bay moun k ap dirije peyi a oswa kap pare pou dirije l tan pou yo reflechi epi mennen politik k ap proteje lavi pèp la nan kat kwen peyi a. Lekontrè, politik se mwayen pou chabrak fè milyon ven, bay lenpinite jarèt epi vann peyi a an miyèt moso.

Etan KAJ ap redi, fòk tout politik sa yo k ap anvlimen kriz peyi a epi sal diyite pèp la sispann, KAJ ap lanse yon apèl pou kominote a mache kontre ak inisyativ sitwayen ki gen kòd lonbrit yo mare ak Grangwav ap pran pou ride frè ak sè nou nan Grangwav ki an difikilte. Kole zepòl ak malere nan Grangwav ki nan soufrans se yon bon mwayen pou n
n Kolezepòl ak malere nan Grangwav ki nan soufrans se yon bon mwayen pou n montre moun kap depafini peyi a: Nou vle yon Ayiti granmoun tèt li, ki gen sekirite epi kote respè lavi moun anlè tèt tout lòt koze.

Pou Koalisyon Ayisyen pou Lajistis :
Daniel Biko
Abner Simon