Español English French Kwéyol

Nan okazyon 36 lane egzistans li, Sofa poze pwoblèm otonomi mouvman sosyal yo an Ayiti

Nòt SOFA nan okazyon 36 lane òganizasyon an

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 22 février 2022

Jodi a n ap viv nan yon sosyete kote inegalite ogmante nan tout nivo akòz kriz ekonomik ak lavi chè ki vin pi grav toujou ak COVID-19, sa ki yon malè pandye sou tèt popilasyon an. Nou konstate destriksyon pouvwa pou klas mwayèn nan achte, sa ki lakòz kouch sa a ap vin jwenn sa ki te deja pi pòv yo. Parapòta tandans sa yo k ap devlope nan nivo ekonomik, je vèt ap kouri pi plis pou chomaj nan peyi yo. Sou pretèks koperasyon, sa ki pral privilejye oksidantal yo nan kad pwogram koperasyon/devlopman, nou konstate kouman yo ap ranfòse estrateji soutretans òganizasyon lokal yo.

Nou konsyan, SOFA ap gen pou fè fas ak plis difikilte pou li jwenn finansman pou kondui aksyon estratejik li yo. Nan sans sa, koze otonomi mouvman sosyal la, espesyalman mouvman fanm nan, tounen yon nesesiste pou garanti lavi òganizasyon ki fòme mouvman sa yo.

Sou plan politik SOFA konstate plis fristrasyon nan mitan sitwayen ak sitwayèn yo paske gouvènman yo pa anmezi satisfè atant ak revandikasyon majorite popilasyon an. Sa ki pral lakòz dezenterè pou patisipe nan zafè peyi yo. Mete sou sa sitwayen ak sitwayèn yo pa gen konfyans nan elit tout kalte ni nan pouvwa a akòz tout kalte eskandal koripsyon, ki enplike gwoup moun ki gen lajan yo. Sa ki pral devlope yon kriz reprezantasyon pou nou pa di yon kriz demokrasi. Pandans tan sa, nou panse tou devlopman teknoloji pral lakòz gen plis grenn senk k ap parèt tèt yo, valorize tèt yo, bay opinyon yo, sa ki pral febli enfliyans pati politik, sendika ak òganizasyon epi ankouraje plis mouvman popilis, sa vle di tou dwa pou moun pale, sikile, libète endividyèl yo anjeneral pral pran gwo pataswèl. Nan mitan tèt chaje sa, nou konsyan nou pral fès fas tou anpil ak manipilasyon medyatik, ’’cyber attaque" oubyen kanpay dezenfomasyon pou kreye bouyay nan tèt moun.

Fas ak ansanm konsta dezagreyab sa yo, nan moman komemorasyon 36 lane egzistans li, SOFA envite Mouvman Fanm nan, Mouvman sosyal la pou yo kreye plis espas pou yo rankontre pou mete atè bon jan refleksyon pou kapab defini bon jan estrateji pou yo rete kanpe djanm.

Lit Fanm nan se lit tout mas pèp la !

Sabine LAMOUR
Kòdonatris Jeneral