Español English French Kwéyol

POTE KOLE

Kout rèl ekriven ak atis ayisyen an Ayiti ak aletranje pou di ase!

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 18 fevriye 2022

Noumenm ekriven ak atis ayisyen, nou voye yon kout lanbi bay sitwayèn ak sitwayen konsekan ann Ayiti tankou lòt bò dlo, pou nou mande yo melanje vwa yo ak vwa nou, pou nou pouse ansanm yon rèl soti nan zantray nou ki di ase! Ase grangou, ase san, ase lanmò, ase kadejak, ase kidnaping, ase dlo nan je, ase fè nwa pou pitit tè a!

Move politik ak move gouvènans soti depi diktati Divalye an, rive jounen jodi a, vyole espwa nou, dechire rèv pèp la miyèt moso. Koripsyon se sèl kòk ki chante nan baskou dirijan ki mennen nou jounen jodi a nan bouch twou a.

Li klè pou tout moun relasyon Ayiti ak swadizan zanmi l yo deteryore depi kèk lane. Nou mande nan ki lòt peyi, jodi a, leta etranje yo mete diplomasi sou kote pou yo bay lòd sou rezo sosyo ? Ki lòt konplo kap fèt kont pèp Ayisyen an la a ?

Se sou Tweeter pèp la aprann reprezantan ONI apiye inisyativ makònen gang yo pou ranfòse tout malvèsasyon kap fèt nan peyi a. Se ekspè OEA ak Etazini ki pran pawòl sou Facebook e latrye pou entèprete konstitisyon pèp Ayisyen an nan jan pa yo, pou yo fini pa eksplike nou kilè manda Jovenel Moïse t ap fini. Se sou Tweeter reprezantan ONI remete yon minis demisyonè nan pòs li, pou l revoke aprè yon semèn e nonmen yon lòt.

Nou pa bezwen bay tout egzanp endiyasyon y ap fè nou sibi depi kèk tan nan fas tout moun. Jodi a pwoblèm nan ta sanble se yon zafè lejitimite. Nan non kilès Aryel Henry lejitim? Nan non moun ki te mete l yo ? Moun sa yo pa pèp la antouka.

Se fas a avani sa a yon bon pati nan sosyete sivil la deside pran responsabilite l. Sa l ap chèche se pa yon lejitimite konstitisyonèl – yon bagay ki enposib jodi a – ni se pa lejitimite rezo sosyo Madan Lalim, OEA ak anbasadè ameriken elatriye ap distribye pasi pala nan peyi a. Nou rann nou kont swadizan zanmi nou yo pran plezi pou yo kenbe n nan kawo yo mete nou an. Nan mitan kawo, se yon bagay tou nèf ki pou parèt pou kreye yon nouvo lòd.

Li lè li tan pou Ayiti jwenn chans li pou òganize tèt li, pou l deside sa k lejitimite l. Se pou rezon sa yo nou apiye fanm ak gason ki fòme akò Montana 30 dawout 2021 an, e k ap mobilize tout sektè anndan peyi a tankou nan dyaspora a san pran souf depi kèk mwa, pou yo reflechi, diskite, e pou yo wè ansanm pa kijan e pa ki mwayen yo ka ede peyi a soti nan kriz politik malouk li ye a. Demach sa a antre nan sans nou paske nou vle tande yon lòt pawòl, nou vle systèm lan chanje sou baz prensip otodetèminasyon tout pèp gen dwa reklame. Nou vle deside noumenm sa nou vle, sa ki bon pou peyi nou. Nou vle fanm ak gason pwòp, sa yo rele patriyòt yo, mete tèt ansanm pou kenbe dènye ti souf peyi a, pou ba l fòs ak lanmou pou li ka leve kanpe ankò. Nou vle yon vrè konferans nasyonal. Nou vle eleksyon san seleksyon, san laperèz. Nou vle pwosè Petrokaribe a fèt. Nou vle pou demen pitit nou ka viv lib e libè nan peyi a. Nou di Montana ankouraje, kontinye rasanble, lonje men bay fanm ak gason ki onèt, ki pwòp, ki renmen peyi yo. Nou di Montana kenbe prensip yo wo e san kilbite.

Men nou mande pou sa fèt nan yon tèt ansanm total kapital, san mete pèsonn sou kote. Pa gen yon gwoup ni yon sektè nan sosyete a ki gen solisyon pwoblèm yo pou kò l. Se fòs tèt ansanm nan ki pou kontinye avanse, ki pou grandi jis nou leve yon tsounami enèji pozitif. Sitwayèn ak sitwayen konsekan, nou chak ka pote patisipasyon nou. Travay la pa piti, wout la long anpil. Men nou se yon pèp ki te rive make istwa limanite nan yon moman ki te pi difisil. Annou pa janm blye sa. Annou pote kole pou n sove peyi nou !

Pòtoprens, 17 fevriye, 2022

Siyatè :

Avin
Kettly Mars
Syto Cavé
Pierre Brisson
Lyonel Trouillot
Emmelyn Cantave
Jean Casimir
Laënnec Hurbon
Pierre Buteau
Cherlie Rivage
Edouard Legagneur
Eddy Guerrier
Max Kénol
Nono Morel
Robert Paret
Myrtho Casséus
Marcel Duret
Mélissa Béralus
Guy Cavé
Pierre Emmanuel
Carl Lafontant
Rachel Magloire
Mitzy-Lin Hyacinthe
Medhi Chalmers
Guy Régis Jr.
Eddy Guilloteau
Wooly Saint-Louis Jean
Tessa Mars
Elsie Suréna
Pascale Romain
Joseph J. Ferdinand
Evelyne Trouillot
Guy Tufau
Marc Sony Ricot
Paul Jean-Baptiste
Anthony Phelps
Ervenshy Hugo Jean-Louis
Frantz Voltaire
Andrise Pierre
Robert Berrouet Oriol
Eddy Prophète
Adlyne Bonhomme
Adelson Elias
James NoëL
Eddy Cavé
Henri-Gérard Brière
Marie-José Innocent

Photo : Stephen William Phelps