Español English French Kwéyol

Lasante : Ajans ameriken ki jere zafè medikaman otorize itilizasyon yon konprime kont Kovid-19 la

Pòtoprens, 22 desanm 2021 [AlterPresse] --- Ajans amerikèn ki jere kesyon medikaman (Food and drug administration / Fda) deside bay yon otorizasyon prese prese, mèkredi 22 desanm 2021, pou sèvi ak yon konprime kont Kovid-19 la, ki rele Paxlovid, Ameriken yo ka pran lakay yo, dapre sa ajans AlterPresse aprann.

Desizyon sa a, ki parèt yon etap enpòtan, nan batay kont kokennchenn epidemi kowona a, kapab pèmèt plizyè milyon moun ki malad jwenn yon tretman, dapre responsab yo.

Se laboratwa Pfizer ki fabrike medikaman sa a.

Se ta yon mwayen pi rapid epi ki pa koute kòb, pou trete premye enfeksyon Kovid-19 yo.

Malad ki gen gwo danje, ki pandye sou tèt yo, kapab pran medikaman sa a, depi yo gen laj 12 lane oubyen plis, dapre presizyon Fda.

Li fè konnen pasyan yo dwe pran tretman, laboratwa Pfizer an, 2 fwa, pandan 5 jou.

Nan moman yo t ap fè tès klinik yo, sou plis pase 2mil 200 moun, ankenn nan yo pa t mouri, pami pasyan ki te resevwa tretman sa a, alòske yo pa t vaksinen epi yo te gen gwo danje pou devlope fòm grav Kovid-19 la.

Pfizer anonse tou tretman kont mikwòb kowona sa a dwe rete efikas kont nouvo fòm, yo rele Omicron an. [kep emb rc apr 22/12/2021 14:50]