Español English French Kwéyol

Gwoup Rechèch sou Medsin Tradisyonèl ann Ayiti mande Leta bay pratik sa yo valè yo merite pou popilasyon ka jwenn pi bon swen

Kominike GREMETH nan okazyon 22 oktòb 2021, 30tyèm Jounen Mondyal Medsin Tradisyonèl

Dokiman sa vin jwenn AlterPresse 22 oktòb 2021

Nan okazyon 22 oktòb 2021 ki se 30tyèm Jounen Mondyal Medsin Tradisyonèl, GREMETH, (Gwoup Rechèch sou Medsin Tradisyonèl ann Ayiti), sonnen twonpèt nan zòrèy tout moun pou yo louvri je yo sou gwo kontribisyon Medsin Tradisyonèl Ayisyèn nan pote lè gen ijans, nan swen toulejou popilasyon an ak lè gen epidemi, tankou KOWONA. San l pa bliye bourad ki nesesè pou richès Nasyonal sa gen plis valè nan desizyon ak aksyon pou bay pi bon swen ann Ayiti ak nan Lemond.

GREMETH pwofite pou l sansiblize sektè Lasante a, sitou responsab sante piblik ann Ayiti, Inivèsite yo tradipratisyen yo ak Enstitisyon sosyal ki angaje nan akonpayman popilasyon an nan domèn lasante pou yo travay pou bay bon jan repons a bezwen rechèch, règleman, nòm ak bon direksyon Medsin Tradisyonèl la, ansanm ak bon kondisyon travay pou medsen fèy yo, dekwa pou yo ka sèvi ak li pi byen nan peyi a.

Nan tan ki sot pase la yo, ann AYITI ak plizyè lòt peyi kote popilasyon an pa chèche oubyen pa jwenn sèvis Medsin Modèn, gen anpil evènman ki pase ki montre valè san pri konesans ak pratik laswenyaj ki soti nan tradisyon yo genyen pou popilasyon sa yo, sitou sektè defavorize yo. Yonn nan evènman ki pale nan tout lemond se eksperyans peyi Madagaska nan itilize fèy pou konbat KOWONA. Yon lòt gwo egzanp se inisyativ Inivèsite Leta Ayisyèn an (UEH) te pran pou kreye yon jiri ak syantifik Ayisyen pou fè envantè ak evalyasyon resèt tradisyonèl ayisyen yo kòm yon repons lokal pou diminye ravaj KOWONA nan peyi a. Tout sa montre jan MET la ap pran jarèt ak enpòtans chak jou. Anplis de sa, anpil atik GREMETH rive jwenn nan inivèsite ak sant rechèch nan lasante ki gen rekonesans nan lemond pibliye sou fason pou itilize plant pou diminye konsekans KOWONA se yon lòt gwo prèv ki montre jan lasyans ap chèche nan konesans tradisyonèl yo pou leve defi lasante k ap boulvèse bil limanite. Se yon gwo rezon pou n òganize n pou ranfòse sektè Medsin Tradisyonèl la.

GREMETH se yon inisiyativ tounèf ki reyini yon gwoup chechè ak pratisyen ayisyen plizyè disiplin syantifik, ki vize bay Medsin tradisyonèl Ayisyèn nan plis valè ak pwomosyon. Nan fè rechèch ak vilgarizasyon rezilta rechèch yo GREMETH vle tounen yon repons solid nan domèn sa. Annatandan li fin mete tout sèvis li yo sou pye, GREMETH mete ansanm ak Nasyonzini pou selebre Jounen Mondyal Medsin Tradisyonèl Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) te tabli depi lane 1991.