Español English French Kwéyol

Ayiti : 40 òganizasyon peyizan ak pwodiktè lanse yon kout rèl pou mande Leta debloke Matisan

Li lè, li tan pou Leta «pran tout dispozisyon ak bay garanti pou pwodui peyizan ak pwodiktè yo sikile lib e libè sou tout wout toupatou nan peyi a»

Kominike 40 òganizasyon peyizan ak pwodiktè an Ayiti

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 10 out 2021

RÈL PEYIZAN AK PWODIKTÈ 4 KWEN PEYI DAYITI:
LETA PRAN MEN W!

Nou menm peyizan nan 4 kwen peyi nou rele anmwey douvan sitiyasyon malouk tèt anba peyi a trouve li ladan li jounen jodi a, yon sitiyasyon ki menase lavni ak lavi nou menm peyizan ak pwodiktè an patikilye sila yo kap viv nan Sid peyi a (Depatman Sidès, Nip, Sid, Grandans ak rejyon Lèpalm).

Depi plis pase 3 mwa, wout pou soti ak rantre Pòtoprens fèmen onivo Matisan. Machannn, Madan sara, fanmi peyizan ak pwodiktè pa fouti rantre Pòtoprens ak pwodui agrikòl yo ak manje nan kapital. Lè nou konnen sezon prentan se pi gwo sezon pwodiksyon agrikòl peyi dAyiti epitou se nan 6 dènye mwa nan ane an nou reyalize pifò rekolt nou yo, pwodui yo prale gaspiye. Nou paka vann epitou, pri tout sa ki soti Pòtoprens monte bwa.

Lavni nou, lavni fanmi ak timoun nou yo menase! Nou pa wè anwo, nou pa wè anba, sanble se yon konplo pou disparèt tout peyizan ak pwodiktè nan peyi dAyiti.

Leta pran men w! Reskonsab, otorite Leta, pran men nou li lè, li tan pou nou pran tout dispozisyon ak bay garanti pou pwodui peyizan ak pwodiktè yo sikile lib e libè sou tout wout toupatou nan peyi a.

Fòk nou pa janm bliye majorite pèp ayisyen se esklav ki vin tounen peyizan. Se peyizan nan malsite ki jounen jodi a sètoblije viv nan geto ak katye popilè yo. Pa gen yon grenn ayisyen si l chache nan listwa fanmi li ki pap jwenn swa yon peyizan oswa yon pwodiktè. Sonje, si mòn ak pwovens pa bay kapital paka jwenn.

Peyizan ak pwodiktè yo konte sou solidarite tout ayisyen nan peyi a ak nan Dyaspora an patikilye pwofesyonèl ak teknisyen ki angaje nan zòn riral yo, ak tout lòt peyizan ak agrikiltè sou latè beni pou fòse reskonsab ak otorite Leta pran men yo ak mezi ki merite yo.

Nou bouke!

An nou gonfle ponyèt nou pou peyizan, pwodiktè, madan sara, malere, moun andeyò yo tou patou nan peyi a jwenn jistis, dwa sitwayen yo san fòs kote ak yon lavi miyò.

Pou otantifikasyon Kontakte Dieulès Mozard, SAES – Salagnac

LIS ÒGANIZASYON AK MOUN KI SIYEN NÒT SILA A
1. Société d’Agriculteurs et Entrepreneurs de Salagnac (SAES)
2. Actions Citoyennes Pour l’Avancement de Moneyron (ACPAM)
3. Organisation des Producteurs et la Transformation des Produits Agricoles Nippes (OPTPA). PIERRE Walker,
4. Association des Producteurs Charbon de Bois Nippes APCBNIPPES, Responsable Johnny Clermond,
Commune Anse a Veau
5. Mouvman Peyizan Ba Salanyak (MPBS), Responsable Celhome Monval
6. Association des Eleveurs de Petite Rivière de Nippes AEPN, Responsable Bernardin Leblanc
7. MFPC Mouvement Femme Progressiste de Chantrel, Responsable Exilia Leblanc
8. Asosyasyon Izaje Plantè Chantrèl (AIPC) ; Compas Samuel
9. Association des Commerçantes Nippes (ASCN), Responsable Casimir Claudette
10. Organisation Haïtienne pour le des Collectivités (OHATCO) : Coordonnateur Rebert Cemelus
Camp-Perrin, Sud, Haïti.
11. Mouvement des Amis pour le Développement de Périgny (MADEP).
12. Organisation des Secteurs pour le Développement de la Grand’Anse (OSDGA)
13. Mouvman Peyizan 3e seksyon Kanperen (MP3K)
14. Inyon Koperativ Agrikol Rejyon Bomon; David Nazaire
15. Kove Ti Peyisan Grand’Anse .
16. Association Planteur Grand Anse
17. Solidarité Haitienne pour le Developpement Rural de Kenscoff (SOHADERK)
18. Koperativ Delivrans Plantè
19. Action pour la Reforestation et la Défense de l’Environnement (AREDE) ; Milostène Castin
20. Centrale Nationale des Ouvriers Haïtiens (CNOHA) Dominique ST ELOI
21. Respect des Ouvriers Haïtiens (CNOHA) de la Manufacture, Camito STCLAIR
22. Konbit Peyizan Abriko (KONPA)
23. Plateforme de Développent et de la Défense agricole de l’Artibonite (PLADDAA)
24. Mouvman Kap Apiye Peyizan yo (MAP)
25. Mouvman Peyizan pou Devlopman Ekonomik ak Sosyal (MOPEDES)
26. Mouvman Peyizan Papay (MPP)
27. Mouvman Peyizan Nasyonal Kongrè Papay (MPNKP)
28. Organisation pour une Écologie Active au Service d’Haïti (OEASH)
29. Organisation pour l’Avancement de la Communauté de Camp-Perrin (OCACOC)
30. TAP TAP Haïti, Responsable Yvo San Franscisco Antonioni SMITH Tél: 34821880
31. Association des Femmes Professionnelles d’Haïti (AFPH), Responsable Johanne Pierre
32. Association des Pêcheurs de Petit Trou de Nippes (APPTN), Responsable Frantz Jean Henry
33. Association Nationale des Agro professionnels Haïtiens (ANDAH)
34. Association des Diplômés de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (ADIFAMV)
35. Femmes en Actions pour la croissance (FAC)
36. Plateforme Toussaint Louverture pour sauver Haïti
37. Fédération des Associations pour le Développement de les Anglais (FADDA). Norpelus PAUL André
38. Organisation des Femmes pour le Développement de les Anglais (OFDAN); Charles Bernadette
39. Kodinasyon Eskwad Lakot (KEL); Dajolly Wilfrid
40. Association Pêcheurs Kaliko (APK)