Ayiti : Latortue fè chanjman nan gouvènman an ak " lejète "

Pozisyon Konsèy Saj la sou chanjman nan Kabinè Ministeryèl 22 jen an

AlterPresse jwenn dokiman sa a 23 jen 2005

Konsèy Saj la vle enfòme popilasyon yo sou rezon ki fè li pa t patisipe nan seremoni enstalasyon nouvo Kabinè Ministeryèl la, ki fèt 22 jen 2005 la. Ak jès senbolik sa a, Konsèy la vle montre pozisyon li. Li vle atire atansyon tout sektè nan lavi nasyonal la sou ki jan se ak lejète Premye Minis Gouvènman Tranzisyon an, misye Gérard Latortue, fè chanjman yo, espesyalman lè nou konsidere konjonkti difisil peyi a ap travèsè a. Pou Konsèy Saj la, yon chanjman nan Kabinè Ministeryèl la ta dwe yon zouti pou rebati konfyans, epi pou eseye rebay Gouvènman Tranzisyon an yon lòt souf. Yon chanjman kabinè ta dwe tabli sou pwoblèm reyèl yo, epi pèmèt popilasyon yo wè gen volonte politik pou kòmanse pote kèk repons pou preyokipasyon fondalnatal yo.

Pou li te bay Dizon li, nan kad konsiltasyon ki te fèt ak Premye Minis la, Konsèy Saj la te ensiste sou 2 pwen kapital ki t ap gide li, e ki se : kredibilite pèsonèl kandida yo, epi kapasite yo genyen pou abòde pwoblèm ijan ki gen pou rezoud nan ministè ki konsène yo. Nan sans sa a, Konsèy Saj te pran kòm bousòl oryantasyon Fèy de Wout la pou analize repons kandida yo bay, nan entèvyou Konsèy la te pran tan fè avèk yo kòmsadwa. Anplis de sa, Konsèy la te atire atansyon Premye Minis la sou pwoblèm ki genyen lè, nan ka 2 pòs, li soumèt yon sèl grenn non. Sa mete yon gwo limit nan travay Konsèy la. Pou twazyèm pòs la, kote te gen plizyè kandidati, Konsèy la te bay yon Dizon plizoumwen favorab pou yon sèl kandida. Li te fè gwo rezèv pou lèzòt yo.

Konsèy Saj jwenn envitasyon pou ale nan enstalasyon san li pa konnen ki dezisyon final 2 alatèt Pouvwa Ekzekitif la (Prezidans, Primati) te pran. Konsèy la rekonèt Ekzekitif la gen dwa pa aksepte Dizon li yo. Sepandan, fasa sitiyasyon dramatik peyi a, Konsèy la rete kwè Ekzekitif la dwe montre li gen ouvèti, espesyalman nan yon sitiyasyon kote jesyon politik Ekzekitif la mete an kesyon, epi kote kolaborasyon tout bon nesesè pou reyalize objetik Fèy de Wout la. Ekzekitif la chwazi pa rete sou Dizon Konsèy Saj la, san li pa men pran tan eksplike pozisyon li. Ki fè, Konsèy la an dwa pou dekrete : nan sèten nominasyon ki fèt, se sitou lojik kliyantelis ak machandaj ant klan ki pase; Se pa defi konjonkti sosyopolitik la genyen pou avni peyi ki pran an konsiderasyon.

Konsèy Saj ankouraje Ekzekitif la pou li rekonsidere oryantasyon li chwazi pou fè chanjman nan Kabinè Ministeryèl la. Konsèy la mande Sekte òganize yo ak Pati Politik yo pou yo entèvni nan sans sa a. Jounen jodi a, se reskonsablite ak enterè kolektif ki dwe pale.

Pòtoprens, 23 jen 2005

Pou Konsèy Saj la
Danièle Magloire
Pòt pawòl