Español English French Kwéyol

8 mas, Jounen entènasyonal dwa fanm

Kay fanm mande selebre rezistans mouvman feminis lan nan peyi d Ayiti

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 8 mas 2021

An n selebre rezistans nou !

Konjonkti sosyopolitik la difisil, ni pou moun, ni pou òganizasyon yo.

Depi 7 fevriye 2021, kontèks la vin pi konplike toujou ak evenman sa yo : konpòtman otoritè gouvènman an adopte aklè, delabreman san parèy enstitisyon yo, agresyon san rete gang ame yo kont popilasyon an e ki lakòz anpil vi detwi, zak briganday vyolans lapolis ap plede komèt, degrenngolad kondisyon lavi majorite popilasyon an ki te deja nan malsite, sitou fanm yo.

Malgre sitiyasyon malouk sa a, li enpòtan pou feminis yo make dat 8 mas la kòm senbòl.

Se yon okazyon pou mete annavan sans jounen an ak objektif batay pou fè dwa fanm ayisyèn rekonèt epi respekte tout bon. Kòm mouvman sosyal, feminis la panche, ni sou koze dwa espesyal fanm, ni sou dwa moun an jeneral, epi sou tout lòt kesyon ki konsène lavi nasyonal la. Tout sa, se nan lide pou rive konstwi yon sosyete ki koupe fache ak esklisyon ak dominasyon. Yon sosyete, kote Leta enterese nan sò sitwayèn ak sitwayen yo, rete veyatif sou revandikasyon popilè lejitim yo, epi ap travay nan enterè nasyon an.

Pou 8 mas sa a, li nesesè pou selebre rezistans :

• Rezistans mouvman feminis la, ki rive kenbe kap li epi ki pa sispann anrichi tèt li, malgre tout difikilte yo ;

• Rezistans fas ak tantativ pou efase dimansyon politik, ki genyen nan lit feminis la ;

• Rezistans nan derefize modèl egalite an aparans la ak patisipasyon dekoratif ;

• Rezistans fas ak antifeminis la, ki ta vle diskredite pawòl fanm yo ;

• Rezistans fas ak mannèv pou kase an miyèt moso sektè sosyal yo epi divize yo ;

• Rezistans fas ak atak kont libètè demokratik yo, ki se aki ki peye chè ;

• Rezistans fas ak volonte pou foure nan gòj nasyon an yon desten li pa chwazi.

Libète, egalite, solidarite !

Pòtoprens, 8 mas 2021

Danièle Magloire

Kay Fanm