Español English French Kwéyol

5 obtòb, jounen mondyal pwofesè

Ayiti-Edikasyon : Brase lide 5 oktòb 2020 an, pou yon edikasyon ki chita sou kalite ak bon jan ankadreman

Pòtoprens, 05 oktòb 2020 [AlterPresse] --- «Pwofesè yo, se lidè nan tan kriz yo, se yo k ap bati demen an » : se sou tèm jounen mondyal pwofesè yo, platfòm sendika pwofesè ak sendika k ap batay pou yon edikasyon piblik, ki gen kalite ladan, pral brase lide, nan Pòtoprens, lendi 5 oktòb 2020 an, dapre sa yo fè ajans AlterPresse konnen.

Chak ane, 5 oktòb, se jounen mondyal pwofesè.

Brase lide 5 oktòb 2020 an ap fèt, nan yon moman kote tout sendika pwofesè yo nan bouch louvri ak ministè edikasyon nasyonal, ki pa bay ankadreman nesesè nan sistèm edikasyon an, sou teritwa nasyonal lan.

Pou twoke kòn ak sendika pwofesè yo, ministè edikasyon nasyonal deside transfere ak revoke plizyè alatèt sendika pwofesè.

Platfòm sendika pwofesè yo kontinye leve vwa yo kont zak maspainay, ministè edikasyon nasyonal ap fè sou alatèt sendika pwofesè yo, k ap ekzije pi bon kondisyon aparantisay, sitou nan lekòl piblik yo.

Nan mwa oktòb 2020 an, gen anpil kesyon y ap poze sou divès kalte vitès, ki genyen nan sistèm edikasyon nan peyi d Ayiti an.

Eske elèv lekòl kongreganis ak lekòl prive yo p ap gen plis posiblite, pou pase nan ekzamen mwa oktòb 2020 yo, pase elèv lekòl leta yo ?

Sitou nan lekòl piblik yo, gen anpil elèv, ki pa rive wè pwogram ane 2019 – 2020 an.

Pami sa k lakoz, te gen peyi lòk, lè tout aktivite yo te bloke ant septanm 2019 pou rive novanm 2019.

Epi, vin genyen epidemi kowona an, kote lekòl te fèmen pandan plizyè mwa, apati dat 20 mas 2020 an.

An apre, sendika pwofesè yo deside fè grèv, paske ministè edikasyon nasyonal pa respekte pwomès li te fè sendika pwofesè yo.

Gen kèk lekòl prive, nan Pòtoprens, ki te pran inisyativ òganize kou ratarapaj pou plizyè elèv lekò leta, ki pa t rive wè tout pwogram ane 2019-2020 an, pou divès rezon nou sot site la yo.

Se Inyon nasyonal nòmalyen ak edikatè peyi d Ayiti, Konfederasyon nasyonal edikatris ak edikatè peyi d Ayiti, Inyon nasyonal nòmalyen ayisyen, Gwoup inisiativ anseyan k ap batay, Lig nasyonal anseyan ayisyen, Rezo anseyan ayisyen ak Asosyasyon nasyonal nòmalyen endepandan peyi d Ayiti, k ap reflechi sou ki sa sosyete an vle jwenn oswa ap chèche jwenn nan edikasyon peyi d Ayiti, jounen jodi a. [emb rc apr 05/10/2020 10:25]