Español English French Kwéyol

Eleksyon : Malgre kontèks malouk nan peyi d Ayiti an, nouvo ekip, ki ta sipoze anchaje Konsèy elektoral pwovizwa a, ta prèske fin pare, dapre Jovenel Moïse

Pòtoprens, 25 dawout 2020 [AlterPresse] --- Malgre anpil moun nan popilasyon an pa wè ki jan eleksyon ka posib jodia, avek rejim tèt kale an, nan yon kontèks kote gang ak zam ap simen laterè, toupatou sou teritwa nasyonal lan, nouvo ekip, ki ta sipoze anchaje Konsèy elektoral pwovizwa a (Kep an), ta prèske fin pare, dapre sa Jovenel Moise deklare, nan yon chita tande ak yon seri gwoup, jan ajans sou entènèt AlterPresse aprann sa.

Ta gen 7 sektè, ki ta voye reprezantan pou al antre nan Kep sa a, dapre Jovenel Moise, ki pa site okenn non.

Jovenel Moise, ki vle fè eleksyon poukont li, di sa, pandan li t ap pale sou refòm, ki ta dwe genyen nan Konstitisyon peyi a, nan kad yon seremoni, lendi 24 dawout 2020 an, kote yo remèt li yon rapò, sou diskisyon, ant gwoup peyi a pa konnen, sou Konstitisyon an.

Nouvo ekip Konsèy elektoral , rejim tèt kale an vle enstale tèt dwat nan peyi a, p ap sèvi baryè pou refòm konstitisyon an, dapre Jovenel Moise.

Jovenel Moise kwè Konstitisyon, li vle mete nan peyi a, ta dwe pèmèt se pa menm moun yo ki vin ap dirije. Fòk ta gen alevini nan demokrasi nan peyi a, epi fòk se moun ki pase nan eleksyon ki pou dirije peyi a, dapre Jovenel Moise.

Se menm Jovenel Moise lan ki te di nanpwen okenn gwoup ki ap an mezi genyen eleksyon yo nan men ekip tèt kale an nan peyi a, kèlkilanswa lè eleksyon va fèt.

Deklarasyon sa yo vini, nan yon moman kote sitiyasyon an ap vin pi malouk chak jou pi plis, akòz gang ak zam yo a k ap simen laterè nan peyi a, kote goud lan ap pèdi valè douvan dola ameriken an, kote lavi chè an ap pran dimansyon peyi an pa t janm konnen anvan.

Sektè sendika yo pa patisipe nan okenn demach, pou voye reprezantan nan konsèy elektoral pwovizwa, Jovenel Moise vle monte poukont li, san gade dèyè an. Se kèk zanmi prezidan an, ki nan sendika, ki te resevwa lèt ekip tèt kale an. Se dizon, sou bò pa yo, Asosyasyon pwopriyetè ak chofè Ayiti yo ak Santral nasyonal ouvriyèz ak ouvriye ayisyen yo.

Majorite òganizasyon, nan sektè sendika yo, ki te reyini pandan 2 fwa, nan mwa ki sot pase yo, pa t vote pou sektè sa a te voye okenn reprezantan, nan nouvo konsèy elketoral, Jovenel Moise vle mete kanpe an.

Premye demach Jovenel Moise ta dwe fè, se chita pale ak tout aktè nan lavi nasyonal la, dapre Asosyasyon pwopriyetè ak chofè Ayiti yo.

San akò sa a, ankenn eleksyon p ap ka fèt nan peyi a.

Pa gen ankenn eleksyon ki posib nan peyi a, toutotan se Jovenel Moïse ki sou pouvwa a, daprè Santral nasyonal ouvriyèz ak ouvriye ayisyen yo.

Santral nasyonal ouvriyèz ak ouvriye ayisyen yo ak Batay Ouvriye, se kèk pami òganizasyon, nan sektè sendika yo, ki pare pou denonse tout lòt òganizasyon, ki ta pase anba anba, pou voye reprezantan nan Kep a, sou non sektè sendika yo. [rf emb rc apr 25/08/2020 15:25]