Español English French Kwéyol

Fonvèrèt : Kilès ki reskonsab katastròf 23 me 2004 la ?

Mesaj Julien Zétrene direktè Lecol nasyonal Fon Veret, kòdonatè jeneral Gwoupman tèt Ansanm pou Avansman ti Machann nan Kazo (GETAMAKA)

Nan okazyon seremoni komemorasyon premye anivèsè inodasyon nan Fonvèrèt

AlterPresse anrejistre mesaj la sou plas, 23 me 2005

Jounen jodi a n ap komemore (...) yon jou tris. Si m ta vle esplike mo komemore a pou ti elèv yo ak moun ki pa ta sezi mo a, li vle di fè sonje. Fè sonje kisa ? konbyen jou 23 me sa a te danje pou tout moun, kouman jou sa a te nwa, kombyen fanmi, zanmi dlo te pote ale nan Jimani (an Repiblik Dominiken) konbyen fanmi ki detwi net paske dlo lave kay la ak tout moun ki t ap dòmi ladan l, ni papa, ni manman ni pitit.

Kote dlo sa a soti ?

Gen moun ki di se travay Bon Dye, genyen ki di si se ta Bon Dye ki mechan. Eske se vre ? Gen moun ki di se leta ki lakoz.. Eske se vre ? Si se Leta, Leta sa a mechan. Pèson pa pran konsyans pou di se fòt pa m, mwen koupab. Yo bliye si se yo menm ki koupe pye bwa, se yo menm ki boule boukan, se yo ki lage kabrit nan fè elvaj lib pou detwi ti pye bwa yo k ap pouse pou pwoteje tè a pou ewozion pa pote l ale.

Lè nou gade sa k pase apre 23 me 2004, nou wè moun kontinye ap koupe pye bwa, boule boukan, lage kabrit, nou di ni BonDye, ni Leta pa reskonsab, se moun ki rayi tet yo, se nou ki respokonsab. Si apre nou fin konte 238 kadav ak moun ki disparet, 3666 fanmi viktim nan desas 23 me a, rach kontinye jwenn travay nan kraze forè a detwi pye bwa, n ap mande pi devan si se pa p tout ti res la nan Fon Vèrèt ki gen pou li ale.

Gen moun tou ki di se twòp malfektè ki genyen nan Fonvèrèt, genyen ki di se twòp tripotay, tròp fèzè, genyen tou ki di fòk yo koupe pye bwa, boule boukan, lage kabrit, paske lè dlo a desann vin pran yo, yo pote kòb avek diri ba yo ak lòt ankò. Leta menm se yon plezi pou l pa fè anyen kòm reparasyon paske lè evenman sa yo pase se la yo fè kòb.

Nou tou pwofite voye yon mesaj bay P... pou nou di l nou pa bliye lajan maraton Fon Vèrèt/Mapou a. Si yo te fè moun Fon Veret omwen pran sant li, yo pa ta dekouraje nèt. N ap di moun ki te bay kòb sa yo tankou Sweet Micky, Chanm komès, AMCHAM, nèg yo kraze kòb maraton an. P... pa regle anyen nan Fon Vèrèt.

N ap di tout malfektè dyab, tout malfektè pye bwa, tout tripotay ak fèzè bay Fon Vèrèt yon chans etan yo pral fè yon efò pou yo chanje kè yo epi lapriyè pi plis. N ap di PAM, CRS, World Vision, Pawòl e Aksyon anpil lòt sektè ki te pote bourad yo bay pou te ede moun yo ki te viktim nan jou 23 me 2004 la yon mèsi pandan n ap mande yon 10 sekond rekèyman pou nou panse especialman charite mentò, Bouzi Jan Lyonèl, ak gè zetrèn ansanm ak tout lòt mou dlo te pote ale nan dat 13 me a.

Ann pran 10 sekond rekèyman.

Nou di tout moun mèsi.