Español English French Kwéyol

Ayiti-Sante : Plizyè òganizasyon leve lavwa kont dekrè gwo ponyèt, Jovenel Moïse di li pran pou kwape mikwòb Kovid-19 lan

Pòtoprens, 25 me 2020 [AlterPresse] --- Plizyè òganizasyon denonse dekrè tèt chat prezidan Jovenel Moïse mete deyò, pou di kouman moun nan popilasyon an dwe konpòte yo, nan peryòd Kovid-19 la, si yo pa vle tonbe anba sanksyon Leta, dapre dizon yo bay ajans enfòmasyon sou entènèt AltèPrès.

Youn nan direktè Kolektif Defansè Plis la, Antonal Mortimé, kritike plizye atik nan dekrè gwo ponyèt sa a, ki kapab fè Lapolis pase anba pye dwa moun, tankou libetè popilasyon an.

Youn nan atik sa yo, se sa ki arevwa ak kouvrefe ki pran, pou yon dire 2 mwa, pou entèdi moun pran lari, ant 8 tè nan aswè pou rive 5 è nan maten.

Si yon moun ta gen ijans lannuit, li kapab vin nan gwo eskonbrit ak Lapolis.

Nan yon lèt tou louvri li voye, nan dat 23 me 2020 an, bay Konsèy siperyè pouvwa lajistis lan, Asosyasyon nasyonal majistra ayisyen yo di li gen gwo kè sote sou dekrè sa a, otorite yo p ap kapab aplike kòmsadwa.

Asosyasyon nasyonal majistra ayisyen yo site atik 6 dekrè gwo ponyèt sa a, ki konsidere se ta yon poblèm, depi yon reyinyon ap fèt ak plis pase 5 moun, nan yon espas ki louvri oubyen fèmen.

Yon tribinal bezwen plis pase 5 moun, pou li ka fè yon seyans, kontrèman ak sa dekrè gwo ponyèt lan prevwa.

Tout moun, ki pa ta respekte atik 6 dekrè gwo ponyèt lan, ki entèdi tout rasanbleman plis pase 5 moun, nan espas piblik oubyen prive, y ap fè yo peye 3 mil goud amann, epi y ap fè yo pase 5 jou prizon oubyen 15 jou travay enterè jeneral, lakomin ta dwe prevwa.

Dekrè gwo ponyèt lan prevwa sanksyon kont tout moun, ki ta derefize suiv dispozisyon pwoteksyon, nan moman eta ijans pou zafè lasante an.

Atik 10 dekrè gwo ponyèt lan di tout polisye nasyonal, ki pa nan sèvis oubyen ki pa gen inifòm, dwe respekte modòd kouvrefe an, menmjan ak tout sitwayen.

Yon polisye nasyonal, ki pa ta respekte dispozisyon sa a, ap ggen pou peye 5 mil goud amann, l ap fè 10 jou prizon oubyen 30 jou travay enterè jeneral, lakomin ta dwe prevwa.

Pou sa ki gen arevwa ak transpò piblik lan, tout chofè dwe dezenfekte machin oubyen materyèl transpò yo, pou pi piti yon fwa nan yon jounen.

Machin oubyen materyèl transpò yo dwe pwòp.

Tout chofè, ki pa respekte prensip sa a, ap peye 3 mil goud amann, y ap fè l fè 5 jou prizon oubyen 15 jou travay enterè jeneral, lakomin ta dwe prevwa.

Tout moun dwe pote mask oubyen ekipman pwoteksyon, k ap pèmèt li pwoteje bouch li ak nen l, nan espas piblik yo, dapre dekrè an.

Tout moun ki pa respekte prensip sa a ap peye 3 mil goud amann, y ap fè l fè 5 jou prizon oubyen 15 jou travay enterè jeneral, lakomin ta dwe prevwa. [jep emb rc apr 25/05/2020 14:30]