Español English French Kwéyol

Kay Fanm : 8 mas, pou « raple fanm se moun »

Kominike òganizasyon feminis Kay Fanm

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 8 mas 2019

8 mas, se yon jounen mobilizasyon pou dwa fanm.

8 mas, se lokazyon pou selebre batay fanm ap mennen, depi digdantan, pou fè rekonèt epi respekte dwa yo kòm moun.

8 mas, se lokazyon pou fè bilan batay pou dwa fanm ka respekte kòmsadwa.
8 mas, se youn nan moman pou reyafime angajman pou defann kòz fanm enpi fè batay sa a vanse.

Toutotan baryè diskriminasyon ap kenbe fanm ak tifi sou kote, nou bezwen selebre 8 mas pou raple fanm se moun. Fanm gen dwa. Fanm ak gason dwe gen menm dwa.

Nan okazyon 8 mas 2020, Kay Fanm mande tout fanm, tout jèn fi peyi Dayiti leve kanpe pou derasinen sistèm patriyakal k ap toufonen dwa fanm ak tifi enpi ankouraje eksplwatasyon moun nan sosyete a.

LIT FANM SE LIT POU TABLI PLIS JISTIS SOSYAL

GOUMEN KONT LOPRESYON PATRIYAKAL

SE GOUMEN KONT TOUT SISTÈM KI ANKOURAJE EKSPLWATASYON

Libète, egalite, solidarite !

Kay Fanm
8 mas 2020