Español English French Kwéyol

ICOM Ayiti kondane zak vyolans sou Mize panteyon nasyonal la

Kominike ICOM Ayiti

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 31 oktòb 2019

ICOM HAITI, ki se branch nasyonal ICOM, yon òganizasyon entènasyonal ki regwoupe tout kalte enstitisyon mizeal tout kote sou latè, aprann, avèk anpli kè sote, zak vyolans ki te komèt sou MUPANAH, madi 29 oktòb ki sòt pase a.

ICOM HAITI kondane mòd aksyon sa yo ak tout fòs li.

MUPANAH se yon enstitisyon kiltirel, ki genyen misyon sèvis piblik, ki la pou prezève memwa zansèt nou yo ak listwa peyi a. Li la tou pou prezève anpil byen istorik e kiltirel peyi a. Pwofesyonèl, ki travay nan MUPANAH, la pou pataje konesans e richès sa yo ak tout moun ki vin vizite li, kit se ayisyen, kit se etranje. MUPANAH, kòm manm ICOM HAITI, fè pati yon rezo plis pase 50 000 mize sou planèt la, ki enskri nan ICOM, e tout moun ki vizite li toujou di se youn nan pi bèl mize nan zòn Karayib la.

Nou tout, ki se sitwayen peyi a, nou fèt pou pwoteje tout byen kiltirel, moniman ak richès kiltirel nou yo. Byen kiltirel nou yo, se gwo moso nan lakilti nou ak listwa nou kòm pèp, e yo pa ta dwè disparèt nan flanm difè, ni sibi okenn kalte atak, jan nou wè sa te fèt deja nan peyi a, sa ki te lakòz peyi a pedi anpil byen istorik ak kiltirel li p ap janm rejwenn ankò.

ICOM HAITI rekonèt lejitimite revandikasyon pèp ayisyen an, ki ap lite pou yon chanjman fèt tout bon vre nan peyi a, pou elimine tout inegalite, lenjistis ak koripsyon k ap toufe li depi twò lontan. An menm tan, li mande tout sitwayen ayisyen pran konsyans enpotans patrimwàn peyi nou a, ki se byen nou tout.

Kidonk, ICOM HAITI mande, menm lò gen kriz, menm lò gen revandikasyon popilè, pou tout moun respekte lavi e respekte tout byen an jeneral, e sitou, pou tout moun fè gwo jefò pou pwoteje e prezève patrimwàn kiltirel ak patrimwàn natirel nou yo.

Lakilti nou, listwa nou, se richès nou tout ! Se byen tout peyi a ! Ann pwoteje yo !

Pòtoprens, 30 oktòb 2019

Rachelle C. Doucet
Antwopològ ak mizeològ
Prezidan ICOM HAÏTI