Español English French Kwéyol

Ayiti-transpò : Pwoblèm sikilasyon machin, madi maten 6 novanm 2018 lan, sou wout nasyonal nimewo 1 an, nan nò Pòtoprens

Pòtoprens, 6 novanm 2018 [AlterPresse] --- Se gwo anbouteyaj, maten madi 6 novanm 2018 lan, sou wout nasyonal nimewo 1 an, ant zòn Lizon, pase kafou Shada, kwa dè misyon, damyen, Kazo, pou rive Sat, toupre simityè ki nan vwazinay faktori izin Pòtoprens yo, dapre sa AltèPrès wè.

Se ti pa / ti pa machin ak motosiklèt ap mache. Y ap boule gaz sou plas.

Pwoblèm nan, se yon gwo chay labou ki blayi sou wout nasyonal lan, blòk Sat, pa twò lwen brasri lakouwòn. An plis labou an, plen twou nan zòn Sat lan, travo piblik pa janm repare depi plizyè mwa.

Sa lakoz sikilasyon machin ak motosiklèt ralanti. Machin ak matosiklèt, k ap soti kwadèboukè, sila k ap soti nan nò Pòtoprens, ki pa pase sou wout nèf lan, gen pwoblèm. Y ap pase anpil tan anvan wout lan rive debloke, anvan sikilasyon an retounen nan nòmal.

Depi maten madi 6 novanm 2018 lan, gen polisye nasyonal, sèvis sikilasyon, ki sou wout lan. Se avèk anpil difikilte yo rive anpeche chofè transpò piblik ak machin prive kite liy nòmal lan, pou pa kreye blokis sou wout nasyonal nimewo 1 an.

Prezans polisye nasyonal sèvis sikilasyon pa anpeche yon seri chofè machin vit pafimen ak chofè kèk tranpò piblik ak kèk machin prive, eseye fofile kò yo, adwat agòch, kite liy sikui nòmal yo.

Kòmkwa, chofè, k ap fè dezòd sa yo, sanble panse moun ki rete nan liy, ap tann wout lan degaje, pa gen okipasyon. Gen nan chofè maachin sa yo ki met sirèn, pou fè konnen se chèf yo ye, yo prese, yo pa gen dwa pèdi tan nan sikilasyon an.

Lapli, k ap tonbe chak jou nan Pòtoprens, nan jou sa yo, trennen, chak fwa, anpil fatra, gravye, labou ak lòt kalite debri sou wout yo. Fatra ak lòt debri yo lakoz inondasyon anba, nan Site solèy, depi pi ba konpayi E-powè an, pase bò komisarya site solèy lan, rive toupre lasalin.

Chak jou, lè lapli tonbe, se gwo difikilte pou moun ki rete site solèy, espesyalman elèv yo.

Pati wout nasyonal nimewo 1 an, zòn Sat lan, jan nou sot di sa a, chaje ak twou, pou jis rive Chansrèl.

Dapre sa moun, k ap pase nan zòn nan, deklare bay AltèRadyo, depi sèvis ki konsènen yo, tankou ministè travo piblik, pa al ranje pati wout nasyonal nimewo 1 sa a, sitou nan blòk Sat, se pral tèt chaje ak anbouteyaj san gade dèyè.

Pou yomenm, li posib pou ta gen plis pwoblèm toujou nan sikilasyon machin, nan jou sa yo, sou pati wout nasyonal nimewo 1 an, zòn Sat, avèk lapli k ap kontinye tonbe nan Pòtoprens, dapre sa sèvis meteyo, k ap gade kondisyon tan an, fè konnen. [rc apr 06/11/2018 10:50]