Sitiyasyon kriz Ayiti jounen jodi a se rezilta ireskonsabilite anpil moun k ap gouvènen, dapre Legliz katolik women