Español English French Kwéyol

Ayiti : Sofa egzije reparasyon apre afwon Prezidan peyi a fè sou Fanm, TiFi ansanm ak tout peyi a nan dat ki te 18 jen sou Channmas!

Kominike Solidarite Fanm Ayisyen – Sofa

AlterPresse resevwa dokiman sa a 21 jen 2018

Solidarite Fanm Ayisyen.-Sofa estomake devan eskandal ki pase channmas 18 jen an kote Prezidan Repiblik la ak madanm li t ap amize yo devan yon espektak lawont yon tifi ( fiyèt) k ap brase ren l yon fason devègonde pou l kab jwenn kado .

Apre Prezidan an, Madanm li ak lòt Zotobre ki te la, fin pran plezi yo nan espektak lawont sa a, li remèt tifi sila yon kle machin kòm kado pou “pèfòmans” li. Se komkwa Prezidan an ta konsidere jèn fi sa a tankou yon zetwal, yon modèl, yon egzanp lòt timoun ta dwe suiv.

Nou kondane atitid otorite manfouben, “obskirantis” ansanm ak sitirayon lamizè moral, entelektyèl, materyèl ki lakòz yon tiifi kapab vin eskpoze kò l sou laplas piblik. Nou kondane e rele chalbari tou deyè sa nou wè ki parèt nan espetak lawont sa : “seksyalizasyon” tifi yo.

Nou choke wè kouman Prezidan yon peyi ki dwe pwoteje timoun, patisipe nan imilye, pase diyite yon tifi anba pye. Yon tifi ki te twouve l andanje devan tout je ki brake sou kò l. Lè yon Chèf Leta aji konsa, li sal epi devalorize tout tifi ak fanm peyi a. Ak yon kalte ajisman konsa, Prezidan an vle fè konprann, fanm ak tifi se zouti plezi pou amizman gason.

Ajisman prezidan an retire tifi sa nan plas timoun li poul metel nan youn espas ki pa laj li. Asosyasyon ant danse bwase ren epi rekonpans machin trenen youn chaj mesaj dèyèl ki gen anpil konsekans pou tifi ak fanm k ap viv nan sosyete nou an. Nan youn sosyete jès yo pa senp yo ofri modèl konpotman yo kreye sa ki aseptab e yo envite moun fè chwa konpòtman tou.

Fason Prezidan an aji a, mete andanje tifi yo nan sosyste a nan mòd òf granmoun ka fè yo ki pa mache ak laj yo. Li pase anba pye tou divès jefò mouvman feminis la fè depi pase san lane (100) lane pou kwape banalizasyon zak vyolans fanm ak tifi ap sibi sou tout fòm, pou amelyore imaj yo, pou pwoteje dwa yo, pou retiregwoup sa yo nan malisite sosyete a mete yo a.

Sofa konnen yon Chef Leta dwe yon modèl ideyal k ap fè pwomosyon valè nasyonal yo. Yon Chèf Leta dwe veye pou kenbe prestij fonksyon li okipe a. Se pou rezon sa a, Prezidan an dwe fè yon jès, poze yon aksyon pou repare kalte konpòtman iresponsab li afiche sou chanmas nan dat 18 jen 2018 la.

Noumenm nan Sofa, nou kwè modèl jènfi yo bezwen, se fanm ki fè jefò nan divès domèn ekonomik, politik, sosyal ak kiltirèl pou bay lavi yo yon sans epi patisipe nan konstriksyon peyi yo. Prezidan an gen youn devwa pou l pran youn pozisyon istorik pou koupe fache ak denigreman fanm ak tifi nan espas piblik la nan peyi a. Li gen pou li koupe fache tou ak tout sitiyasyon depravasyon, nan sispann bat bravo nan mòd espektak lawont sa yo ki montre nivo degradasyon sosyete a ak degringolad espas politik la.

Sofa envite tout òganizasyon fanm, tout sosyete a pou egzije reparasyon anba zak pilonay Prezidan an fè sou tout konvasyon entènasyonal ak dwa fanm peyi a siyen pou pwoteje dwa fanm, tifi, ansanb ak tout peyi a.

LIT FANM NAN SE LIT TOUT MAS PEP LA !

Sabine LAMOUR, Kòdonatris Jeneral

Potoprens, 20 jen 2018