Español English French Kwéyol

SOFA : 19 lane batay san pran souf

Deklarasyon Solidarite Fanm Ayisyen nan okazyon 19èm anivèsè li (22 fevriye 2005)

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 24 fevriye 2005

Depi 22 fevriye 1986, fanm nan divès gwoup sosyal, fanm peyizan, fanm k ap viv nan Katye popilè, fanm pwofesyonèl mete sou pye Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA). SOFA, yon espas òganizasyonèl pou fanm yo fòme tèt yo, yon espas pou reflechi epi poze aksyon pou chanje sitiyasyon ak kondisyon lavi fanm Ayisyen tan n ap patisipe nan batay pou bati yon sosyete kote sitwayèn ak sitwayen ap viv egal ego, san dominasyon, san vyolans, yon sosyete ki rekonèt dwa tout moun, fanm kou gason pou yo viv san mete yon seri lòt sou kote.

19 lane, SOFA kontribye nan gwo pa ki fèt nan batay fanm ayisyen mennen pou revandikasyon sou kondisyon lavi fanm yo satisfè, menm lè gen anpil pa ki rete pou fèt ankò. Batay la fenk koumanse paske:

19 lane sa a rive jwenn nou nan yon sitiyasyon politik san devan, san dèyè kote peyi a twouve l yon twazyèm fwa anba lokipasyon. Yon lokipasyon k ap montre vrè figi li chak jou pi plis, se okipan yo k ap pran tout desizyon pou peyi a, se yo ki parèt nan tout pwogram politik, sosyalÂ… Yon sitiyasyon politik ki favorize latwoublay nan mitan tout popilasyon an pandan tout kalite desizyon ap pran sou do pèp la. Sitiyasyon sa a vin ranfòse tout move pratik politik, kote koripsyon fin gangrennen peyi a paske pa gen okenn mezi ki pran pou frennen sak te kòmanse ni pou anpeche nouvo dirijan kontinye ak move pratik sa yo.

Yon sitiyasyon ki favorize yon ensekirite òtpòt kote tout kalite gwoup ame ap feraye san kontwòl, kit se ansyen militè, chimè, gang ki gen zam nan men yo. Pirèd atò, prizon tounen paswa kote asasen kriminèl sove pou lage plis laperèz nan mitan popilasyon an epi espoze plis fanm pou yo viktim vyolans antan kriminèl yo ap paweze.

19 lane sa a jwenn nou men nan machwè devan kalite katastwòf ki pati ak lavi plizyè fanm ak gason nan Sidès, nan Latibonit, nan Grandans. Mete sou sa, depi mwa desanm lapli pa tonbe nan anpil zòn, sa ki lakòz pifò jaden pèdi, pifò rekòt boule kidonk, plis grangou, plis mizè. Lanati ap mande nou règleman parapòta jan anviwonman peyi ap depafini, pandanstan nou pa santi ki dispozizyon klè dirijan yo pran pou mete sou pye yon pwogram konstriksyon valab. Pwogram amenajman teritwa, pwogram ekonomik pou peyi a sispann lonje kwi l devan pòt etranje; Pwogram sosyal pou anrasinen pitit peyi a ak tè zanzèt nou yoÂ…. Okontrè, gouvènay peyi a aladeriv, lavni fanm ak gason

ayisyen pa sèten, lè nou konstate nouvo gouvènman sa a ap anfonse nou pirèd nan pwogram newoliberal san limit ki pa pèmèt li gen okenn plan pou reponn ak bezwen sosyal ak ekonomik popilasyon yo.

Pandan peyi a ap depafini, politisyen tout kalib ap kouri monte kouri desann tankou foumi fou nan 4 kwen peyi a pou prepare eleksyon, paske sèl objektif yo se pran pouvwa nan nenpòt kondisyon, kondisyon kote peyi a pèdi souverènnte li. Ni dirijan, ni gwoup politik vle fè kwè pwoblèm Ayiti ap rezoud nan demagoji "dyalòg oswa konferans nasyonal" alòske, yo byen konnen, vrè pwoblèm peyi a chita nan move pataj richès yo, yon ti gwoup moun akapare depi 200 san zan, alòske mas popilè yo ap trimen nan lamizè pandan tout kondisyon kontinye tabli pou kenbe yo sou kote.

Konsa, nan kontèks politik peyi dayiti jodia, pou 19 lane sa a, SOFA detèmine pou li kontinye kenbe pi wo flanbo lit fanm lan, lit pèp la. Konsa, SOFA pap bouke souke kako manzè Katrin Flon, Mari Jà n, Sanit Belè ak tout lòt zanzèt yo pou nou kontinye reziste kont lokipasyon, kont politik newoliberal, kont move pratik politik, kont vyolans sou fanm, kont politik ki pa konsidere dwa fanm yo pou yo viv ansante. SOFA ap envite tout òganizasyon fanm, òganizasyon popilè konsekan pou nou ranmase karaktè nou, ranfòse òganizasyon nou ki se vrè chimen pou nou rive konstri yon peyi granmoun tèt li, kote gen Leta responsab k ap travay pou mete kondisyon ki pou pèmèt sitwayèn ak sitwayen jwi tout dwa politik, ekonomik ak sosyal yo nan respè ak diyite.

22 fevriye 1986 - 22 fevriye 2005, l9 lane apre, Solidarite Fanm Ayisyen, SOFA ap kontinye kenbe menm pozisyon an,
LIT FANM NAN SE LIT TOUT MAS TOUT MAS PEP LA

Pou SOFA,

Eveline Larrieux

Kòdonatris Jeneral