Español English French Kwéyol

Ayisyen, Bòn Fèt Lendepandans

Inisyiativ Dahoud André

AlterPresse resevwa dokiman an premye janvye 2005

Ayisyen,

Lakwa k devan pòt nou jounen Premye Janvye 2005 sa a pa ka briding moun ki konn verite

Jodi a se jounen pou tout Ayisyen fete

Ayibobo pou zansèt nou yo ki te fè nou yon kokenn kado vlengbendeng pa ka vòlè

Ayibobo pou zansèt nou yo ki te montre nou chimen verite

Zago loray ak ras Konze mèt jwe TOUT jwèt yo pa fouti kaka nan ogatwa Papa nou

Verite ayè se verite jodi

Chimen ayè se chimen jodi

Ayibobo pou TOUT Ayisyen k aksepte eritaj Papa nou

Dahoud Andre


Mèsi, papa Desalin

Pwezi Felix Morrisseau-Leroy

Pou J.J.D. Ambroise

-  Mèsi, Desalin
-  Papa Desalin, mèsi
-  Chak fwa m santi sa m ye
-  M di mèsi, Desalin
-  Chak fwa m tande yon nèg koloni
-  Nèg ki poko lib pale
-  M di: Desalin, mèsi
-  Se mwen k konnen sa ou ye pou mwen
-  Mèsi, papa Desalin
-  Si m yon nonm
-  Se pou m di: mèsi, Desalin
-  Mi m ouvè je m gade
-  Se gras a ou, Desalin
-  Si m leve tèt mwen pou m mache
-  Se gras a ou, Desalin
-  Chak fwa m gade lòt nèg
-  M di: mèsi, Desalin
-  Lè m wè sa k ap pase lòt kote
-  M di: mèsi, Desalin
-  Lè m tande blan yo pale
-  M di: papa Desalin, mèsi
-  Lè m tande kèk nèg parèy mwen pale
-  M di: mèsi, papa Desalin
-  Se mwen k konnen sa ou ye pou mwen
-  Towo Desalin
-  Desalin, san mwen
-  Desalin, de grenn je m
-  Desalin, zantray mwen
-  Se mwen k konnen
-  Se pou tout nèg di:
-  Mèsi, Desalin
-  Se ou k montre nou chimen nou
-  Mèsi Desalin
-  Se ou k limyè nou
-  Desalin
-  Se ou ki ban n tè n ap pile a
-  Syèl ki sou tèt nou an
-  Pyebwa, larivyè
-  Lanmè, letan, se ou
-  Desalin, se ou k ban n solèy
-  Ki ban n lalin
-  Ou ki ban n sè, frè n
-  Manman, papa n, pitit nou
-  Se ou ki fè n yon jan, yon mannyè
-  Nou pa kou tout nèg
-  Si m gade tout moun nan je
-  Se ou k ap gade yo, Desalin
-  Se ou ki ban n dlo pou n bwe
-  Ou ki ban n manje pou n manje
-  Mèsi, papa Desalin
-  Epi, se ou ki ban n kay pou n rete
-  Ou ki ban n kote pou n fè jaden
-  Se ou k montre n chante
-  Ou k montre n di: non
-  Yo di gan nèg ki di: wi, wi
-  Gan nèg ki di: yèssè,
-  Ou montre n di: non
-  Desalin, montre tout nèg
-  Tout nèg sou latè di: non
-  Mèsi, papa Desalin
-  Gan nèg ki vle esplike
-  "Tan jodi pa tan pase
-  E ke wi alèkile
-  La fraternité humaine
-  L ’humanité, la civilisation"
-  Tou sa, se franse,
-  Mwen menm, se Desalin m konnen
-  M di: mèsi, papa m
-  Se ou k fè m
-  Manman m se pitit ou
-  Ti gason m, ti fi m, se pitit ou tou
-  Mèsi, Desalin
-  Pitit pitit mwen, se pitit ou
-  Wa Desalin, mèsi
-  M pa bezwen pale pou drapo a!
-  Pa bezwen pale pou Lakayè
-  Pou Gonayiv!
-  Yo di sa deja
-  E ki moun k ap tande sa ankò?
-  Mès rekwiyèm 17 Oktob?
-  Ki moun ki pral Katedral?
-  Diskou Minis?
-  Ki moun k ap koute sa?
-  Men, sa m di la a
-  Se yon sèl mo: mèsi
-  Mèsi Desalin papa m
-  Gan moun ki pa konnen
-  Fò m di yo
-  San ou nou pa ta la a
-  Mèsi, papa Desalin
-  Epi, fini ak Patè Nostè w la a
-  Monseyè, Desalin pa mouri
-  Ase pale franse, minis
-  Desalin pap janm mouri
-  Desalin la
-  Nèg sa a ta kapab mouri!
-  Desalin nan kè m
-  Lamopye
-  Desalin ap veye
-  Yon jou, Desalin va leve
-  Jou sa a, nou tout n a konnen
-  N a konnen si 1804
-  N a konnen si Lakayè
-  N a konnen si Lakrèt-a-Pyewo
-  N a konnen si Vètyè
-  Desalin te fè tou sa
-  Pou ti nèg ekri pwèm
-  Pou minis fè diskou
-  Pou pè chante Te Deoum
-  Pou Monseyè bay labsout
-  Desalin pa bezwen labsout
-  Tou sa Desalin fè bon
-  Yon jou Desalin va leve
-  W a tande nan tout lanmè Karayib
-  Y ape rele kote l
-  Desalin pran lèzam
-  Arete l
-  Lè a, w a tande vwa l kon loray
-  Tout nèg koupe tèt boule kay
-  W a tande nan tout Lamerik
-  Y ape rele: rete l
-  Vwa Desalin deja nan radyo
-  Koupe tèt boule kay
-  Nan tout Harlem, Desalin ap mete lòd
-  W a tande: bare Desalin
-  Jouk Dakar
-  Jouk Johannesburg
-  W a tande: kote Desalin pase?
-  Koupe tèt boule kay
-  Desalin pa bezwen labsout
-  Pa bezwen padon Bondye
-  Okontrè: Desalin se bra Bondye
-  Desalin, se jistis Bondye
-  Pa bezwen Patè Nostè Monseyè
-  Ni eskiz nèg yo vle mande blan a yo
-  Desalin pa bezwen
-  Pou tou sa l fè m di: papa Desalin, mèsi
-  Pou tou sa l pral fè
-  M di: mèsi, papa Desalin.