Español English French Kwéyol

Touris Ayisyen nan Dominikani

Kòmantè Michel-Ange Hyppolite sou yon atik AlterPresse

Nou li nan Alter/Presse 18 novanm 2004 la youn atik JoséLuis Soto ekri ki rele : Le tourisme haïtien rapporte 3 millions US à la République Dominicaine en Week End.

Pami lide ki pase nan atik la nou tire pawòl sa yo pou nou. Ann Li :

«Selon ces mêmes sources, ceux qui utilisent la frontière de Jimani - Malpasse se plaignent des 15 postes de contrôles militaires qu’ils doivent franchir, du traitement peu aimable des employés de l’immigration et de la douane, en comparaison au traitement réservé aux touristes européens dans les aéroports du pays. A Puerto Plata ou Bavara la présence de policiers est significative, tandis que ces derniers sont quasiment absents à Jimani, ce qui est profitable aux raquetteurs.

De même, il est fait mention du harcèlement des agents de la police dominicaine qui, en voyant des véhicules avec les immatriculations haïtiennes, les détiennent et cherchent à leur soutirer de l’argent, bien qu’ils soient déjà à la capitale.

L’un des problèmes auxquels sont confrontés les Haïtiens qui veulent faire du tourisme à Santo Domingo est le coût élevé du visa et des taxes, évalués à environ 100 dollars américains par personnes, sans oublier d’autres taxes pour chaque véhicule qui traverse la frontière, selon ce qu’a confié un entrepreneur à AlterPresse.»

Se vre nan fen atik la José Luis Soto mande pou responsab dominiken yo trete touris ayisyen yo pi byen pase fason yo ap fè li jounen jodi a. Men èske noumenm kòm pèp ki ap viv nan pati lwès zile a te dwe twouve nan sitiyasyon kote vwazen ap badijonnen figi tout kalite matyè movèz odè? Mwen ap reponn non twa fwa. Si sa ap pase konsa se paske nou pa ranmase karaktè nou. Tourilyo touye plizyè milye Ayisyen. Ni lame ki ap touye mounn tout lasent jounen nan peyi a jouk rive jounen jodi a, pa te leve ti dwèt li. Pwotestasyon nan bouch Ayisyen yo mouri pou tou je yo. Pa gen lontan, petèt, jouk jounen jodi a, Ayisyen ki ap koupe kann Dominikani yo ap viv tankou esklav, leta Ayisyen pa janm vrèman pran dispozisyon konsekan pou pèmèt obsèvatè tankou nou yo wè leta nou an gen nen nan figi li. Dominikani ap itilize teritwa Ayiti a pou li fè touris li mache vizite ( Sitadèl Kristòf), nou pa vrèman konnen si leta Ayisyen fè yo peye taks pou sa. Gen anpil Ayisyen ki fèt Dominikani, ki pa gen
batistè kòm Dominiken, tankou lalwa entènasyonal mande li a, e tankou atik 11 konstitisyon dominiken an mande liu a. L eta ayisyen pa leve ti dwèt li pou pi piti. Kou brenzeng leta Dominikani an monte li, polisye yo pimpe Ayisyen deyò, piye kay yo epi destabilize peyi nou an, gouvènman ayisyen an rete kè pòpòz. Sa nou rapòte la yo se senpman youn gout dlo nan bokit tribillasyon Ayisyen sou tè dominiken an,.Poutan Ayisyen mèfrè yo pa wè ki kote pou yo al pase fen semenn yo pase Ladominikani. Vwala kounye a nan Alter/Presse yo ap atann yo Ayisyen va jwenn respè nan peyi Dominikani. Ki kote respè a pral soti kant noumenm Ayisyen nou pa respekte pwòp tèt pa nou. Anplisdesa, kisa Ayisyen ki al fè touris Dominikani yo al chèche : Solèy, bèl plaj, bon manje, sekirite? Nou gen tout lakay. Epitou, lè youn pèp bezwen evite imilyasyon kay vwazen, se responsablite li pou li kreye sa li pa genyen yo lakay li. Se sèl fason pou li viv ak diyite li. Kanta pwoblèm sekirite a, tout plaj
prive sou kot Akaden yo bay li. Epitou, si nou rive jere politik peyi nou kòmsa dwe, nan respè pou lavi pèp la ak pou konstitisyon nou an , sekirite ap blayi sou nou san nou pa atann.

Respè nou se noumenm Ayisyen nan tout nivo ki pou kreye li, ranfòse li , pouli rete dyanm chak jou ki jou. Mwen wè Alter/Presse gen nouvèl nan lanng panyòl. àˆske nan Dominikani gen youn sit entènèt ki ap bay nouvèl an kreyòl pou Ayisyen toupatou? Mwen rive Ayiti nan ane 1996 epi mwen tande emisyon nan lanng panyòl. Eske Dominikani ap aksepte nou layite kò nou nan espas medyatik li yo jan nou pi pito? Mwen kontre youn jèn fanm ayisyen ki di mwen li se pwofesè mizik epi mwen di li vin fè youn cho nan youn aktivite kiltirèl ayisyen pou mwen, lè sa a li di mwen: sa ap pran li anpil tan pou li prepare cho a daprè repètwa mizik kiltirèl ayisyen yo, kant, si se te mizik panyòl, li ta van ban mwen sa dou de chèz. Eske youn pwofesè mizik dominiken, natif natal Dominiken, pa Ayisyen Dominiken non, Dominiken natif natal, ap janm kanpe pou li di ki kab danse mizik ayisyen ak plis fasilite pase mizik panyòl? Se tout kesyon sa yo ak anpil lòt ankò nou dwe kòmanse reponn anvan pou nou
mande responsab touris Dominikani yo pou respekte Ayisyen. Epitou, si yo ap pase imondis nan bouch nou epil nou kontinye ap pote 3 milyon dola ameriken lakay yo chak fen semenn, se paske nou renmen santò yo ap fwote nan nen nou an. Si Ayisyen nan tout nivo (soti nan pèp la monte nan swadizan divès kategori lelit la) te chita youn moman pou yo pran konsyans Ayiti ap mache tout dousman sou wout pou li tounen youn pwovens Ladominikani, yo ta sispann chire pit pou yo leve eskanp figi yo, eskanp figi tout Ayisyen ki ap viv toupatou sou latè. Paske gen kèk lane depi fyète Ayisyen toupatou sou latè ap benyen anba labou. Li lè pou nou reveye nou. Li lè pou nou aprann devlope peyi nou, lanng pan ou, pratik kiltirèl pan ou, elatriyeÂ… Se lè sa a sèlman responsab Ladominikani yo va respekte touris nou yo menm yo respekte lòt touris toupatou sou latè. Petèt, lè sa a, jou sa a, nou pa pe menm bezwen al frite lakay yo jouk pou yo pran karatè nou sèvi bwa dan.

M’ale

Ak Onè Respè

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn koukourouj)