Español English French Kwéyol

Padova / Itali : Modòd mobilizasyon pou soutni ak chanje Nasyonzini

Kouvèti espesyal AlterPresse/Radyo Kiskeya

19/11/04 --- An prezans plis pase 250 delege enstitisyon ak òganizasyon divès sektè sosyal, Flavio Zanonato, Majistra Padova, nan Nò Itali, ouvè, nan maten 19 novanm nan, yon woumble entènasyonal k ap revandike chanjman nan Nasyonzini, pou òganizasyon mondyal la kab sèvi enterè majorite sitwayen ak sitwayèn nan lemond.

Majistra Zanotato vante valè lapè nan moman seremoni ouvèti ofisyèl deba sa yo k ap dewoule nan palè inivèsitè Padova, ki pote non palè Rezon. Anviwon 100 delege ki soti nan tout rejyon sou latè vin brase lide ak italyen ki mennen anpil lit pou lapè nan lemond.

Fòk popilasyon mondyal la fè Nasyonzini tounen zafè pa l, pou rive fè lemond mache yon lòt jan, dapre majistra Zonato.

Flavio Lotti, nan platfòm ki rele Tab Lapè, yonn nan prensipal òganizasyon ki mete deba sou Nasyonzini an sou pye, deklare ONU se zafè tout moun. Dapre sa li di, popilasyon mondyal la pa kab rete bra kwaze pou kite y ap pase Nasyonzini anba pye. Li lanse lide yon mobilizasyon mondyal pou soutni ak demokratize Nasyonzini.

Flavio Lotti pwofite kritike nouvo minis zafè etranjè italyen an, Gianfranco Fini, ki gen repitasyon yon moun ki pa danse kole ak pasifis, alòske atik 11 konstitisyon italyen an di Itali fèt pou rejte lagè.

Tousuit apre ouvèti woumble Padova a sou chanjman ki dwe fèt nan Nasyonzini, delege yo koumanse reyinyon nan 2 gwoup travay ki dwe vin ak rezolisyon konkrèt ki pral alimante Fowòm Sosyal Mondyal k ap fèt Porto Alegre, Brezil, nan ane 2005.

Nan vil Padova, ak konkou otorite kominal yo, asosyasyon sitwayen, sendika ak enstitisyon reyalize plis pase 60 aktivite pandan semèn sa a nan divès katye sou plizyè sijè ki konsène Nasyonzini, patikilyèman kesyon lapè. (Gotson Pierre - 19/11/04)