Español English French Kwéyol

Padova / Itali : Woumble sou refòm ki nesesè nan Nasyonzini

Kouvèti espesyal AlterPresse/Radyo Kiskeya

18/11/04 --- Ki wòl Nasyon Zini dwe jwe nan lemond ? Kouman peyi rich ak peyi pòv kab devlope lòt fòm koperasyon ? Se kèk pami kesyon anviwon 70 jèn 13, 14 an nan lekòl « Falconetto », ki nan vil Padova, an Itali, ap poze tèt yo.

Yo reyini an atelye pou reflechi sou kòz ki fè gen peyi rich ak lòt ki pòv, kouman koperasyon kab fèt ant peyi rich ak peyi pòv epi kouman tout peyi kab egalego. Fòk peyi rich ak peyi pòv jwenn lòt fason pou kopere nan solidarite, dapre sa ki soti nan refleksyon yo.

Se yonn nan aktivite k ap fèt nan divès katye nan vil Padova pandan woumble entènasyonal mouvman sosyal yo sou wòl Nasyonzini nan lemond koumanse 18 novanm nan aswè. Otorite kominal yo se prensipal òganizatè woumble sa a, ki konekte ak Fowòm Sosyal Mondyal ki gen pou fèt an 2005 nan Porto Alegre, Brezil.

Men depi 11 novanm, kalite aktivite sa yo ap dewoule nan lekòl, nan sendika, nan sal espektak, toupatou. Prensipal pwen an, se pou rive wè ki refòm ki dwe fèt nan Nasyonzini pou li kab vin demokratik epi pou sèvi kòz lapè tout bon. Pwofesè Curto Giuseppina di valè sa yo, se yon preyokipasyon nan lekòl « Falconetto ».

Apati 19 novanm nan, reprezantan divès mouvman ak entèlektyèl toupatou nan lemond koumanse deba fòmèl yo sou jan yo vle pou lemond mache nan lapè, nan lajistis, respè dwa moun. Deba sa yo ap dire 2 jou. (Gotson Pierre - 18/11/04)