Español English French Kwéyol

Jounen entènasyonal lang ak kilti kreyòl

Ayiti-Kreyòl : SAKS deklare “kominikasyon pa ka fèt byen si se pa nan yon lang tout moun pale”

Not pou laprès Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal (SAKS)

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 29 oktòb 2015

Jodi 28 oktob 2015 la se jounen entènasyonal lang ak kilti kreyol la e se dat anivèsè SAKS (Sosyete Animasyon Ak Kominikasyon Sosyal). Men jodia SAKS chwazi kore Akademi Kreyòl la nan selebrasyon jounen kreyòl la epi dedye jounen sa a Sony Esteus yon potorik gason, yon poto mitan nan mouvman radyo kominotè yo ak nan pwomosyon lang ak kilti kreyòl la ki kite n sanzatann ane sa a.

Sa fè 23 lane depi SAKS ap fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl atravè mouvman radyo kominotè, ak nan pledwaye pou fè kreyol la jwenn plas konstitisyon an ba li atravè Akademi Kreyol la. Safè 23 lane depi SAKS ap akonpaye òganizasyon peyizan, fanm ak jèn nan tout 10 depatman yo pou yo gen pwòp zouti kominikasyon yo pou yon lòt kalte sosyete. Model radyo kominotè SAKS ede monte yo jwenn rekonesans tout òganizasyon entènasyonal kote SAKS manm: AMARC (Asosyasyon Mondyal Radyo Kominotè yo), ALER (Asosyasyon latino ameriken lekòl radyofonik), WACC (Asosyasyon mondyal kominikasyon kretyen), elatriye…

Se pa yon aza si jou anivèsè SAKS se jou selebrasyon jounen entènasyonal lang ak kilti kreyòl. Premyèman se paske kominikasyon pa ka fèt byen si se pa nan yon lang tout moun pale. E kominikasyon paka pote chanjman pandan y ap sèvi ak lang pou mete sou kote sila yo ki deja andeyò sistèm sosyal ak ekominik peyi a. Dezyèmman se paske se SAKS ki ede tabli Jounen entènasyonal lang ak kilti kreyòl nan peyi d Ayiti. Jodi a SAKS fyè deske fèt li makonnen ak fèt kreyòl.

Kidonk 28 oktòb 2015 lan ta dwe gwo fèt pou SAKS. Men nou dedye l a Sony Esteus, yonn nan manm fondatè SAKS, ki te bay 23 lane nan lavi li kòm Dirèktè Pwogram epi kòm Dirèktè Jeneral, kòm vis-prezidan AMARC karayib ak amerik latin epi vis-prezidan komite entènasyonal AMARC, kòm madrapo komite inisyativ pou mete akademi kreyòl la kanpe. Men tou se Sony ki te reprezante SAKS nan reyinyon BANZIL KREYÒL nan zile Ladominik sou fèt kreyòl la apre UNESCO te adopte 28 oktòb kòm jounen entènasyonal. Konsa Sony te jwe yon gwo wòl nan SAKS pou tabli ak pwomouvwa jounen kreyòl la ann Ayiti.

Nan okazyon 28 Oktob sa, SAKS voye yon gwo Ayibobo pou tout medya ak tout enstitisyon ki bay lang kreyòl la plas li nan pwogramasyon yo ak nan fonksyonman yo.

Lòt sosyete n ap batay pou n jwenn nan pa dwe gen fòs kote.