Español English French Kwéyol

Ayiti bezwen yon kout plim Jacques Stephen Alexis pou make 100 lane okipasyon

Kominike Sant Edikasyon Popilè Jacques Stephen Alexis transmèt bay AlterPresse

Nan kalfou kote nou ye la a, Ayiti bezwen yon kout plim Jacques Stephen Alexis pou make 100 lane okipasyon.
22 Avril 1961- 22 Avril 2015 fè 54 lane depi asasen rejim bout di Divalye a te mete men sou yon kokenn chenn militan politik ki te bay tèt li misyon (pou defann enterè sila yo ki pi maltrete nan peyi a) patisipe nan libarasyon Ayiti anba rejim diktati fachis la.

Jak Stefèn Aleksi, se te yon teyorisyen, yon ekriven, yon medsen konsekan, yon lidè mouvman etidyan, epi yon militan kominis ki t ap denonse tout move zak ki t ap fèt nan epòk li a, kote koripsyon tap pote ale tout sa nou genyen kòm valè ak potansyalite nan sosyete a. Se te yon defansè dwa moun ki te konn defann dwa ak libète fondamantal yo tankou libète pou moun pale, ak gen pozisyon kontrè, libète pou moun reyini elatriye ak prensip demokratik tankou bon jan eleksyon, lib san magouy. Se yon lidè ki make listwa peyi a ak batay li nan divès aksyon li ak divès tèks li ekri.

Jak se te yon nonm nan lagòch, yon antiliberal, yon antineyoliberal ki te kanpe anfas enperyalis yo, anfas blan meriken ak tout akolit li yo ki te kwè sèl espwa peyi sa a se te ouvè vant peyi a san vire gade konsekans yo bay bakoulou vin piye.

Anpil militan te panse, Kesyon nou abitwe poze, nou vin poze jodi a ankò, 54 lane aprè disparisyon potorik gason sa a ki kote nou ye nan lit pou liberasyon peyi a ?

Jiyè 2015 ap fè 100 lane depi blan je vèt anvayi peyi a, antre kontwole sistem politik la,fè dap piyanp sou ekonomi peyi, mete peyi a anba lokipasyon militè etranje. 100 lane depi gen yon kokenn chenn batay k ap mennen ant klas domine yo ki vle chanje Leta a ak klas dominant yo ak kominote entènasyonal la ki vle kontinye kenbe sitiyasyon an jan l ye la a.

Jodi a èske se pa senkannkatriyèm (54em) fwa pèp ayisyen an disparèt Jak, lè nou pilonnen anba pye tout lide li te pote yo, lè nou wè ki kalte pouvwa delenken ak bandi legal nou genyen k ap dirije peyi a ? Lè nou konstate depi plis pase 5 lane eleksyon pa ka fèt nan peyia ? lé nou rann nou kont depi 25 lane pa janm gen bon jan eleksyon ki fèt pou pèmèt mas pèp la chwazi dirijan li kwè ki kapab vin rezoud pwoblèm grangou, ensekirite, edikasyon, sante, pwoblèm chomaj elatriye.. Lè nou gade sa k ap pase andedan aparèy Leta a ki pap fonksyone, kote se yon gwoup atoufè, machann peyi ki kenbe peyi a otaj pou yo ka vann li ba ozanchè, kote pa gen lajistis nan peyi a ki fè se volè, kidnapè ak dilè dwòg k ap fè lalwa.

Okazyon 54 lane disparisyon sa a se yon moman pou tout fanm ak gason konsekan nan peyi a leve vwa yo ansanm pou di non ak tout move zak k ap fèt nan peyi, non ak ensekirite, non ak lamizè, non ak koripisyon k ap sal imaj nou. 22 avril sa a se jou pou nou reflechi, nan peryòd eleksyon sa a ak ki kalite moun n ap bay kle peyi a. Se pou nou reflechi sou rezilta chwa nou fè nan pase yo pou n pa repete yo ankò. Konsa Jak Stefèn Aleksi, figi anblematik ki make lit politik Ayisyèn lan nan mwatye ventyèm syèk la, kapab rete vivan nan tout aksyon n ap poze. trezò a sa a ki te disparèt pou lavni nou va parèt yon lòt fwa nan aksyon nou.

Pou make 54èm anivèsè lanmò Jacques Stephen Alexis, Sant Edikasyon Popilè Jacques Stephen Alexis (SEPJASA) envite tout moun, nan yon konferans deba sou tèm : « Nan kalfou kote nou ye la a, Ayiti bezwen yon kout plim Jacques Stephen Alexis pou make 100 lane okipasyon ». Aktivite sa a ap fèt mèkredi 22 Avril a 4è 30 nan apremidi Dèlma 3 rue du Foyer #26 (pi ba EPPLS)

Pou SEPJSA

Jean Claudy Henry

Marie Suzeline Desroches

Brejnev Dupermé