Español English French Kwéyol

Katastwòf an Ayiti : Eske se move jesyon peyi a pandan plizyè lane ki fè n rive nan eta sa a?

Nòt pou laprès Komisyon Jistis ak Lapè

AlterPresse resevwa dokiman sa a 22 septanm 2004

Devan dezolasyon siklòn Jà n kite dèyè nan depatman Latibonit, Nòdwès ak Nò, Komisyon Jistis ak Lapè nasyonal la esprime tout senpati li bay moun ki viktim yo. Ki moun ki te kwè sa te kapab rive, pou fòs dlo fè tout dega sa a, pran lavi tout moun sa yo ? Peyi nou an vin fèb ak san defans. Eske se move jesyon peyi a pandan plizyè lane ki fè n rive nan eta sa a?

Yon fason espesyal Komisyon an esprime senpati l ak kominote Pè Obla yo ki pèdi yon apòt ki te mete vi l nan sèvis moun lalèp yo nan zòn Gonayiv la : Pè Jean-Marie Olivier. Men, konbyen lòt moun kominote nou yo te bezwen pou rekonsilye, pou avanse, pou fè sa ki byen, konbyen moun kominote nou yo pèdi ?

Komisyon Jistis ak Lapè salye yon fason espesyal tout manm li yo nan Komisyon pawasyal ak lokal yo ki viktim yo menm tou : ki pèdi yon zanmi oswa yon manm nan fanmi, ki pèdi nan byen yo genyen. Nou di yo kouray. Nou pataje lapèn ak soufrans nou. Nou konte sou yo tou pou yo mete men ansanm ak tout moun ki pote pèp la sekou, ansanm ak Komite Karitas yo nan pawas yo pou rebati ak rekonstwi.

Komisyon an rele tout reskonsab Leta yo pou yo bay prèv sans reskonsablite yo nan moman difisil popilasyon divès zòn nan peyi a ap viv.

Lè a rive pou nou mete tout sa k divize n sou kote, pou n bliye kerèl politik ak lit pouvwa yo ki pa bay pèp la lavi, men ki fè l vin pi fèb ak san defans devan nenpòt kalamite ki frape l.

Li lè li tan pou n wè pèp la, pou n gade peyi a, pou n mete men nou pou konstwi ak bati. Bati, san n pa pwofite sou do lòt. Bati, paske nou rekonèt yon frè yon sè nan sa k bò kote n, paske se peyi d Ayiti nou pataje ansanm. Se li k pa nou. Pa gen lòt.

Komisyon nasyonal Jistis ak Lapè swete tout Komisyon yo nan dyosèz yo ak nan pawas yo nan peyi a ap alawotè misyon yo, ansanm ak tout lòt kretyen konsekan pou rebati, pou rekonstwi.

Pòtoprens, 21 sektanm 2004

Pou Komite Direktè nasyonal la

P. Jan Hanssens, Direktè