Español English French Kwéyol

Militan feminis estomake poutèt fason piblisite sèvi ak kò fanm

Nòt pou laprès Gwoup jèn fanm inivèsitè ak lòt fanm pwofwsyonèl ki fèk patisipe
nan « Fòmasyon Feminis Kont vyolans sou Fanm »

AlterPresse resevwa dokiman sa a 1e septanm 2004

Nou menm jèn fanm inivèsitè ak lòt fanm pwofesyonèl ki te patisipe nan « fomasyon entèvansyon feminis kont vyolans sou fanm » SOFA te oganize pandan 2 denye semèn ki sòt pase yo, Nou te profite espas sa pou nou reflechi sou diferan fòm vyolans fanm ayisyen ap sibi. Nan refleksyon sa nou konstate sossyete ayisyen nan rale yon gwo bak malgre gwo batay k’ap fèt depi nan lane 86 kont itilizasyon kò fanm kòm machandiz na piblisite.

Nan televizyon, nan gwo pankat nan lari, se kò fanm ki expoze nan plas machandiz yo vle prezante piblik la. Pami piblisite sa yo n ap atire atansyon tout moun sou gwo pankat brasri nasyonal ap fè reklà m pou bye prestij la. Pankat prestij sa yo plase nan diferan. Ri estrateji nan pòtoprens ak moun Jakmèl pou denigre kò fanm epi ankouje plis vyolans sou fanm Nan kanpay denigreman fanm sa, Atis yo menm se pa pale nan kalite chante y ap mete deyò.

Sa ki pi estomake nou se lè nou wè pa gen anyen ki fèt bò kote lameri yo, ni bòkote ministè lakilti sou mesajpiblisite sa yo ap voye bay popilasyon an, yom mesaj ki la pou devalorise fanm pi plis chak jou nan sosyete a epi ranfòse nivo machis sosyete nou an. Reklà m sa yo fè nou poze tèt nou anpil kesyon sou kisa otorite nan peyi sa kapab offri popilasyon an kòm modèl ?

Se pou sa nou egzije :

o Pou otorite ki konsène yo pran responsabilite yo pou yo fè retire tout pankat byè prestij yo ki nan diferan ri nan pòtoprens ak nan Jakmèl
o Epi pran mezi nesesè pou koutwole kalite piblisite yo.

Nou ankouraje tout popilasyon an rete je louvri pou nou kapab rive konstwi yon sosyete egal ego, san doskriminasyon, san vyolans sou fanm, kote jistis sosyal tounen bousòl k’ap gide nou chak jou.

CC. : Primati, Ministè edikasyon Nasyonal, Ministè Lakilti, Ministè Fanm OPC, Lameri delmas, Petyonvil, Pòtoprens, Jakmèl.

Moun ki siyen pou gwoup la :

Iphrana Adolphe

Marie Dyna Felix

Gwoup jèn fanm Inivèsite Ak lòt fanm Pwofwsyonel ki te Patisipe
Nan « Fòmasyon Feminis Kont vyolans sou Fanm »

LARRIEUX Marie Eveline

BENOIT Félix Maryline Olga

SENAT Rachel

MONTLOUIS Nadia

LACROIX Irlande

PIERRE Petit Marie Nadège

DESROSIERS Michaelle

DORSAINVILLE Guirlène

CHAPERON Muriel

BERNARD Marie Alcide

ABRAHAM Guécheline

CESAR Caroline

AVRIL marie Onise

DIEUDONNE Anne Marie

DUPLAN Marianne

JEROME Rose Emanite

CHARLES Bélège

LOUISSAINT Rachelle

CHARLES Keteleine

JEROME Marie Guerda

FELIX Marie Dyna

ADOLPHE Iphrana

Jean Pierre Margareth

Petit-Frere Judith

Jérome Marie Lirone