Español English French Kwéyol

Pozisyon divès òganizasyon sou prezans MINISTA an Ayiti, nan okazyon monte yon nouvo dirijan nan tèt fòs okipasyon an

Kominike divès òganizasyon nan plizyè zòn an Ayiti

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 15 jiyè 2013

Noumenm òganizasyon ki soti nan katkwen peyi a ki t ap reflechi sou sitiyasyon peyi a, nou mete nòt sa a deyò pou nou fikse pozisyon nou sou zak MINISTA yo epi pou n mande depa fòs okipasyon an ak reparasyon pou viktim yo.

Depi jen 2004, yon fòs okipasyon debake nan peyi a pou vin mete chita epi sekirize plan enperyalis la ap mitonnen pou peyi a.

Depi lane 1980 yo, enperyalis meriken ak divès lòt peyi enperyalis ap mitonnen yon seri plan pou kokobe peyi a epi kenbe l anba grif yo. Nan lane 1980 yo, yo te pote, nan valiz yo, plan meriken pou basen karayib la ki te pote non CBI (Inisyativ Pou Basen Karayib la).

Pandan lane 1980 yo, sou direksyon FMI ak Bank Mondyal, yo foure nan gagann nou, plan neyoliberal la, ki pèmet yo touye kochon kreyòl nou yo, kraze pwodiksyon nasyonal la, epi privatize antrepriz piblik yo oubyen mete yo an degraba. Nan kad plan sa a ki pran divès fòm tankou: CCI, DSNCRP, CIRH elatriye, yo rive konstui yon sitiyasyon mizè anraje pou fòse travayè ak travayèz yo al travay nan faktori pou yon salè mizè. Youn nan eleman esansyèl nan plan enperyalis la, se pwofite mendèv bon mache a epi pèmèt militinasyonal yo ranmase tout richès ki anba tè ak anba lanmè. Se nan kad sa a, pouvwa anplas la deja siyen anviwon 50 kontra pou eksplorasyon ak ekplwatasyon kuiv ak lò ki anba tè peyi a, san konte kontra ki siyen sou kesyon petwòl. Nan moman kote ekip bandi legal yo ap pare pou yo vann peyi a an gwo tankou an detay, sou pretèks peyi a louvri pou bisnis, piyaj la ap pran plizyè fòm tankou :

-  Piyaj resous natirèl yo tankou eksplwatasyon min kuiv, lò ak petwòl

-  Pran tè peyizan yo pou fè zòn franch, jan sa deja fèt nan plenn Maribawou ak nan Karakòl.

-  Nan souse san travayè/travayèz pou yon salè mizè

-  Nan fè refòm fonsyè tisourit pou sekirize envestisman miltinasyonal yo

Diferan pouvwa ki pase nan tèt peyi a depi lane 1980 pou rive jodi a, ansanm ak boujwazi a, toujou kolabore ak enperyalis la pou ateri plan lanmò sa a. Nan demach pou mete peyi a anba kontwòl yo, peyi enperyalis yo, boujwazi restavèk la ak politisyen restavèk yo rive mete peyi a ajenou sou plan ekonomik, politik ak sosyal. Non Sèlman yo rive konstui yon mizè anraje, yo rive kontwole lavi politik peyi a nan tout detay li. Menm rezilta eleksyon se enperyalis la, atravè enstitisyon restavèk li yo, ki bay yo anfavè kandida ki plis pare pou siyen pou yo eksplwate richès peyi a devan dèyè.

Depi 2004, se MINISTA ki gen responsablite pou sekirize pwojè sa a. Men, yo fè anpil moun kwè se pou mete lapè MINISTA vini. Alòske peyi a pa nan lagè ni ak tèt li, ni ak lòt peyi. MINISTA pa kontante l nan fè travay sa a sèlman. Akote misyon anba chal MINISTA ap egzekite sou kouvèti misyon pou lapè, fòs okipasyon an melanje nan tout kalite move zak, jan sa konn fèt nan tout peyi okipe. Pami dividal zak MINISTA poze yo n ap site :

-  Enplikasyon fòs okipasyon an nan aktivite lajan dwòg tankou sa te fèt nan Podpè kote sòlda Samson Mangle te enplike nan eskandal lajan dwòg Pòdpè a.

-  MINISTA vyole espas plizyè fakilte nan inivesite leta a. Nan Fakilte Etnoloji, yo rantre nan Fakilte a, yo arete epi maltrete etidyan Frantz Mathieu Junior.

-  Fòs okipasyon an fè kadejak sou anpil jenn fanm ak jenn gason. Pami yo, nou ka site: Jonny Jean nan Pòsali ak Roudy Jean nan Gonayiv.

-  MINISTA pann nan pwop baz li, yon jenn gason Gerald Gilles nan vil Okap

-  Pigwo kou MINISTA bay popilasyon an, se epidemi kolera a ki deja touye plis pase 8 mil moun epi voye anviwon 700 mil lòt al kouche sou kabann lopital.

Douvan sitiyasyon malouk sa a, nou menm òganizasyon politik revolisyonè, òganizasyon peyizan, òganizasyon jèn, òganizasyon fanm ak radyo kominotè popilè ki soti nan kat kwen peyi a, nou mande :

1) Pou MINISTA kite peyi a san pèdi tan, se poutèt sa nou apiye kare bare rezolisyon senatè yo pran pou mande MINISTA kite peyi a pou pita nan mwa me 2014 la

2) Pou tout sant tretman kolera yo bay viktim kolera yo setifika medikal anvan yo kite sant yo

3) Pou Nasyonzini repare peyi a epi bay tout viktim kolera ak kadejak yo dedomajman pou zak yo sibi a

4) Pou gouvennman ayisyen an sispann jwe wòl avoka MINISTA, men pou li travay pito pou pèmèt peyi a ak viktim yo jwenn reparasyon.

5) Pou tout oganizasyon ak patriyot konseknan nan peyi a koumanse kanpe komite ak brigad patriyotik nan tout kwen peyi pou deboulonen okipasyon peyi a nan tout dimansyon

Viv yon Ayiti Granmoun!

Viv lit pèp la!

Monwi, 15 jiyè 2013

Oganizasyon ki siyen nòt sa a

Pati Kan Pèp la Nasyonal Marc-Arthur Fils-Aime

MODEP Lwès Guy Numa

Sèk Gramsci Lwès Harry Moise

FDDPA Branch Lwès Nerius Jean Louisiyis

CMD-OD Lwès /Tigwav Milord Mondesir

OPA WOUT Lwès (Gresye) Jean Benson Elissaint

FGPB Lwès/Bèlfontèn Jean Paul L. Edmond

BELAD Lwes/Bèlfontèn Jean Jules Vicson

AKP Lwès Journo Lafalaise

MOLEGHAF Lwès Villier Jean Marc

OJAD Lwès/Tigwav Pierre Louis Didier Emmanuel

OD4SS Nò Herode Jean Francois

MPK Nò/Katye Moren Saintus Délius

POPKA Sid Noel Angenor

Tèt Kole Sid Sid Ramon Gaznat

ODTCS Sid/Kavayon Gesois St Val

PREPLA Latibonit Frémiot Nicolas

OJD1 Latibonit Joseph Roody

RODPV Latibonit Joseph Ecclesiaste

ODP5V Latibonit/Vèrèt Redel Sylveste

MOPDAD Latibonit Versey Claubert

ROPYAMG Latibonit/Gwomòn Saint Hilaire Seldieu

Radyo Vwa Chenn Kawo (RVCK) Latibonit Cherilus Vilga

AIL Latibonit/Senmak Harmony P. Kedanol

Jèn Tèt Kole Tirivyè Latibonit Nickson Pierre-Louis

OJDZ Latibonit/Verèt Dorinvil Claude

FODDEG Latibonit Senor Cérémy

KODEP Latibonit Lubrenard Rosemanie

FDDPA Branch Latibonit Dieuseul Charles

Radyo Zèb Tènite Nòdwès Gédelien Giroder

AAMDF Nòdwès Dénatus vHenry Claude

KRPN Nòdès Osner Bien-Aimé

Radyo Tèt Ansanm Karis Nòdès Revencharles Angeline

AJDG Nodès Wilner Saint-Fleur

ODG Nodès Josapht Makendy

KPSKBM Nodès Registre Angeline

Radyo Soyèt Sidès/Benè Théodore Emile

Tèt Kole Sidès Sidès Lamour Oferne

Radyo Vwa Peyizan Sant Mocelyn Saintilmon

Tèt Kole Ti Peyizan Sant Sant Menelas Jean Osner