Español English French Kwéyol

Ayiti : Ayibobo Kita Nago

Tèks Marc-Antoine Noel

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 14 janvye 2013

Mèsi pou Harry ak tout lòt responsab mouvman sa a.
Mèsi pou REPONS pèp la tou.
Ni zansèt yo,
Ni jenerasyon jodiya ni jenerasyon kap vin demen
Tout Nasyon an nèt
Dwe di popilasyon ayisyèn an Mèsi pou REPONS li bay Kitanago
Se you kokenn KADO Pèp Ayisyen an fè tèt li.

Premyèman

Kado sa a pa dwe tache ak okenn etanp,
Ni etanp politisyen, ni etanp pouvwa ni etanp bayè, ni etanp ONG,
Ni etanp peyizanmi, ni etanp relijyon.
Plizyè nan yo pral eseye mete etanp yo sou bwa a. Pinga !!!
Si pou ede Kitanago ou vle mete etanp ou sou li,
NON MESI Tanpri pa edel. Li pap tanpe. LI PAP TANPE
Tout etanp pote divizyon, tout etanp se volonte dominasyon.
Pa kite okenn etanp tache Bwa a
Menm jan kolon yo te konn tanpe esklav yo.
Menm jodiya gen anpil moun kap mache ak etanp sou yo.
Yo pa menm wè sa.
Se sèl ak drapo ayisyen nou ka make Kitanago
Menm si yo ofri nou trezò pou mete you etanp sou li,
REFIZE TREZÒ sa a
Se you pwazon vyolan.
E nou kwè gen plizyè pwazon ki deja ap brase.
Zot déja ap eseye mete siyati yo sou kitanago. _ Kale je nou.

Dezyèmman

Kitanago se yon kokenn lyann kap kouri, kap pouse kap grandi
Toutotan lap travèse peyia pak an pak
Wanament se bout premye chimen an.
Lyann pa sispann kouri.
Moun tout zòn ap rankontre youn ak lot.
Nan Sid ak nan Nò, nan Latibonit ak nan Lwès
Pep la ap brase ak tèt pal
Pou tout moun santi se you sèl yo ye.
Vle pa vle chak kote l pase, lyann Kitanago kite rasin ak boujon.
Kotel pase li kite you rèv kap bouyi nan tèt ak nan san tout vre ayisyen.
Nan plizyè bouk , nan plizyè bitasyon nan anpil kominote
Vle pa vle li kite rasin ak boujon.
Rasin sa yo, boujon sa yo, se avni Kitanago, se avni peyi Dayiti.
Soti Lèziwa rive Wanament se twokèt la.
Se komansman you lot chimen.
Mil rasin, 10 mil rasin 100 mil rasin,
Mil boujon, 10 mil boujon 100 mil boujon
Ap pete pou lyann nan ka kouvri tout peyi a.
LI PAP KANPE.
Rasin yo se gwoup moun kap reflechi, kap reyini
Pou konnen ki sa nou pral fè ak kokenn enèji sa a kap leve tou patou Nan peyi a .
Misyon rasin yo se pa kite pawòl la tonbe,
Misyon yo se nouri boujon yo
Pou yo ka pouse ak menm fos manman lyann Tibiwon Wanament la te pouse.
Boujon yo se pakèt jenn moun ki deside fè ekip volontè
Pou pote pawòl la, pou pwolonje lyann Kitnago
Nan tout kominote ki pat gen chans asiste pasaj BWA a
Lenmi peyi a di se you kanaval. Adjeridan ! Ya gentan konnen.
Lyann nan pral pouse anba tout woch
Pou mare tout pèp la ansanm
Tankou lè pou nou te soti nan esklavaj.
Nou tap domi nou leve.
An avan.
NOU PAP KANPE !