Español English French Kwéyol

Ayiti pa dwe pèdi gany dwa kominikasyon yo

Ayiti : Gwoup Medyaltènatif kore mouvman k ap fèt pou radyo kominotè Vwa Klodi Mizo relouvri kòmsadwa (Odyo)

Pozisyon GM sou fèmti Radyo Vwa Klodi Mizo

Gwoup Medyaltènatif (GM) pote solidarite l bay ekip radyo kominotè Vwa Klodi Mizo (VKM) Okay, konsèy nasyonal telekominikasyon (Konatel) deside fèmen depi vandredi 9 novanm 2012.

Menm jan radyo kominotè nan peyi a, ki sot di, nan dat 28 novanm 2012,kouman yo pa dakò ak desizyon Konatel la, Gwoup Medyaltènatif leve lavwa kont zak gwo ponyèt 9 novanm nan, ki vin pilonnen libète laprès, libète lapawòl ak dwa kominikasyon an an jeneral.

Gwoup Medyaltènatif, se yon asosyasyon k ap fè pwomosyon ak defann dwa kominikasyon an. Li pa dakò ak desizyon politik pou fèmen yon radyo kominotè, ki tabli depi 1886 nan objektif rann kominote lokal yo sèvis epi pou pèmèt yo fè tande vwa yo san baboukèt.

Depi apeprè 20 lane, radyo kominotè yo pèmèt anpil moun, yo konn abitye mete sou kote epi ki rete byen lwen sant desizyon yo, rive jwenn repons nesesè sou bezwen enfòmasyon ak kominikasyon pa yo.

Depi dat sa a, radyo kominotè yo gen yon rekonesans sosyal, okenn otorite pa an dwa neglije.

Se san rete, anpil enstitisyon ap itilize sèvis radyo kominotè yo pou pala ak kominote lokal yo, tankou òganis Leta, ajans kowoperasyon, òganizasyoin nasyonal ak entènasyonal ki pa sou lobedyans gouvènman, asosyasyon, elatriye.

Dispozisyon lalwa, nou pa genyen kounye a sou radyo kominotè yo, pa kab sèvi kòm pretès pou yo privatize radyo yo. Sa pa dwe sèvi kòm pretès pou vin blayi zak gwoponyèt ; pou vin eseye retire moso nan libète lapawòl.

Libète lapawòl, se yon gany batay popilè anfavè demokrasi n ap fè depi lane 1980 yo.

Mouvman radyo kominotè- yo koumanse pran chè nan peyi a depi lane 1994, nan kad goumen pou demokrasi ak devlopman. Se nan kontèks sa a, Leta te met tèt ansanm ak fon nasyon zini pou edikasyon lasyans ak lakilti (Unesco) pou mete kanpe 4 radyo kominotè nan peyi a.

Gwoup Medyaltènatif denonse tantativ otorite me 2011 yo pou retounen ak vye pratik tan lontan yo, nan chèche retire, nan men kominote yo, bon jan zouti ki kab fè kominote yo ak sosyete a an jeral, vanse pou pi devan.

Reny jodia, se reny sosyete enfòmasyon ak konesans. Sa mande pou tout Leta, ki anfavè demokrasi ak pwogrè, pran lòt direksyon. Nan sans sa a, tout moun ta an dwa espere bon jan dispozisyon Leta, ki pèmèt radyo kominotè yo layite san pwoblèm, ni baboukèt. Nan sans sa a, tou, radyo kominotè a kapab sèvi kòm platfòm teknoloji nan lokalite yo.

Gwoup Medyaltènatif estomake devan atitid depaman Konatal la, k al fèmen radyo kominotè Vwa Klodi Mizo nan yon kontèks ki chaje ak pawòl piman bouk, pafwa yo di yo anba anba, pafwa se ak awogans, san okenn respè pou moun ak medya yo, pawol piman bouk sa yo ap soti nan bouch otorite yo kont medya ak kont jounalis yo.

Gwoup Medyaltènatif ap mande manm radyo kominotè yo kontinye mobilize pou fè respekte dwa yo. Gwoup Medyaltènatif swete radyo kominotè yo jwenn solidarite tout medya k ap feraye nan peyi a.

Gwoup Medyaltènatif ap envite Konatel tounen sou desizyon li te pran kont radyo kominotè Vwa Klodi Mizo, yon desizyon politik, ki depaman san gade dèyè ak demokrasi.

Pòtoprens, 29 novanm 2012

Pou Konsèj Gesyon,

Gotson Pierre
Kòdonatè

.................

Kominike a nan vèsyon odyo

Ayiti pa dwe pedi gany dwa kominikasyon yo (Pozisyon GM sou femti Radyo koldi mizo) by Alterpresse on Mixcloud

—