Español English French Kwéyol

Batay Ouvriye fè solidarite ak Antèn Ouvriye epi Tèt Kole

Nòt pou laprès Batay Ouvriye

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 28 avril 2004

BATAY OUVRIYE ap pwoteste ak tout fòs li kont zak gwo ponyèt fòs lame ameriken yo fè sou lokal TàˆT KOLE TI PEYIZAN ansanm ak ANTàˆN OUVRIYE nan jou ki vandredi 23 avril 2004 la. N ap pwofite okazyon an pou pòte SOLIDARITE nou ak òganizasyon sila yo nan kad pèsekisyon, vòl ak ekzaksyon yo sibi.

BATAY OUVRIYE vle fè note SILANS GOUVàˆNMAN AN devan sitiyasyon ilegal e gwo ponyèt sa a. E fè remake kouman, vreman vre, moun sa yo se pa ede yo vin ede, men pito se Kà’MANDE Y AP Kà’MANDE, kote gouvènman peyi a pa gen pyès kontwòl, ale wè pouvwa, sou zak yo. Kidonk: sa pwouve nou ankò kouman se ANBA OKIPASYON - PWOTEKTORA - TITàˆL TOUT BON PEYI A RETWOUVE L!

Zak sa a, se yon kòmansman! E, sa ki pi enkyetan e pi revòltan, se ke, nan kad rapò ki tabli yo, PA GEN PYàˆS REKOU POSIB KONT YO!

Anfen, sa montre nou kouman non sèlman OKIPASYON PA NAN ENTERàˆ OUVRIYE AK TI PEYIZAN, men, ankò, kouman, nan kad okipasyon, se ak VYOLANS y ap mache PILE DWA DEMOKRATIK TRAVAYàˆ.

BATAY LA FàˆK Kà’MANSE! AN N RANTRE LADAN L 2 PYE FàˆM!

Pou BATAY OUVRIYE

Yannick Etienne