Español English French Kwéyol

Aprè plis pase yon mwa, sa k pase konsa ak gouvènman tranzisyon an

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 15 avril 2004

Nou menm òganizasyon ak enstitisyon manm RDP (Regwoupman Demokratik Popilè) nou vin mande nouvo dirijan peyi Dayiti yo eksplikasyon sou fason yo jwenn administrasyon piblik la, yon peyi Lavalas te sal avèk fatra, koripsyon, vòl, vyòl, disparisyon, egzekisyon somè, ak tout lòt zak kriminalite sou popilasyon Ayisyèn nan, pandan plis pase 9 lane. Yonn nan gwo kesyon manm RDP yo, se ki bilan gouvènman tranzisyon an fè sou pase pouvwa lavalas la nan tèt peyi a ? Bilan ki te sipoze fèt epi pibliye yon fason pou nouvo gouvènman sa a te kapab demare epi tabli baz nan bonjan transparans pou konstriksyon peyi a .

Regwoupman Demokratik Popilè (RDP) konstate gen yon gwo baryè nan domèn kominikasyon ant nouvo dirijan Ayisyen yo ak popilasyon an . Depi aprè depa Aristide, jou 29 fevriye 2004 la, Gouvènman Latortue -Alexandre lan chak jou ap trenen pye sou yon seri dosye, menm jan gwoup sitwayen ak sitwayèn ki nan Konsèy Saj la, pa janm bay eksplikasyon sou travay yo, depi aprè chwa Premye minis ak rès manm gouvènman an .

Nou menm nan Regwoupman Demokratik Popilè (RDP), nou gen yon seri kesyon, ki konsènen nasyon an, nou vle jwenn eksplikasyon sou yo, tankou :

-  Ki plan gouvènman tranzisyon an genyen pou sekirite nasyon an?

-  Ki pozisyon gouvènman tranzisyon an sou fòs militè etranje k ap opere sou teritwa a e ki kapab tounen fos Lokipasyon peyi a ? Ki sa gouvènman an ap di sou divès zak egzaksyon militè sa yo deja fè sou sitwayèn-en andan peyi a. Ki manda fòs sa a ak dire manda li ? eske okipasyon sa a la pou 20 an jan ’’Kominote Entènasyonal’’ la koumanse ap fè konprann ni ?

- Ki kontni manda gouvènman tranzisyon an? Eske se sèlman fè eleksyon ?

-  Ki priyorite gouvènman Alexandre/Latorture a, devan mizè jeneralize mas pèp la?

-  Ki gwoup moun oubyen òganizasyon gouvènman an konsilte lè l ap pran gwo dezisyon ki konsène avni nasyon an? E sou ki baz konsiltasyon sa yo fèt ?

-  Eske menm akò plan neyoliberal rejim Lavalas la te siyen yo, gouvènman tranzisyon an antann kontinye ladan yo? Eske gouvènman sa a gen dwa tou, pou antre nan siyen oswa aplike akò entènasyonal ki kapab chanje oryantasyon ekonomik peyi a nèt, lage peyi a nan plis mizè, nan plis tchouboum .

Gouvènman tranzisyon aprè yon mwa, gen pozisyon yon rejim ki sanble vin rapouswiv menm sistèm rejim anvan yo, lò pa egzanp : li pa pran okenn dispozisyon klè pou mete okenn pwogram ijans pou soulaje soufrans pil ak pakèt viktim siklòn Lavalas la te fè. Alòske gen yon seri ti jès senp ki te ka fèt tankou :

-  Antant ak direktè lekòl prive yo Ministè Edikasyon Nasyonal te kapab chache, pou ta egzante manman ak papa pitit peye plizyè mwa lekòl ki pat fonkssyone pandan moman kriz la, alòske pifò pèp la se nan lekòl prive li oblije mete pitit li.

-  Mete pwogram ijans nan lopital yo pou viktim yo jwenn swen .

-  Ranmase fatra nan pifò vil peyi a ki reprezante mak fabrik rejim lavalas la

-  Distribye dlo potab bay pifò zòn ki gen kaptaj e popilasyon an gen difikilte sou sa

-  Distribye zafè kouran yon jan pou popilasyon an pa soufri

-  Mete pwogram kriz nan medya leta yo an atandan estrikti kreye pou yo tounen medya sevis piblik. Elatriye Â…

Sitiyasyon sa a montre se menm politik mepri sou pwoblèm pèp la ka p rapouswiv . !

Se menm politik mepri sa a, lò Gouvènman an pa di anyen sou yon seri Fakilte Leta, tankou Agwonomi, Inaghei ki paka rekòmanse kou yo akòz mwayen yo pa genyen, lò Gouvènman an pa reponn tou yon manyè klè, yon seri revandikasyon etidyan yo ladan yo, pou militè meriken yo dezokipe Invèsite Taba a, ak nesesite pou transfòme Radyo Timoun ak Tele Timoun kòm yon zouti fòmasyon pou mas yo, Inivèsite a kapab dirije l, menm jan sa fèt nan anpil lòt peyi .

Menm jan gen yon seri kesyon tankou : dosye gaz Palè Nasyonal jouskounye a limyè poko janm fèt sou li. Youn lòt bò patizan lavalas kontinye ap fè pwopagann sou kèk medya nan kapital la pandan ensekirite kontinye blayi nan anpil zòn nan peyi a : Savanèt, Plezans, Wanament, Trou di Nò, patizan lavalas yon bò ak ansyen militè yon lòt bò, ap pèsekite, touye , volè tè, ti peyizan yo.

Anyen pa janm di, ni fèt pou pwoteje popilasyon sa yo.

Tout kesyon sa yo, nou kwè Gouvènman Tranzisyon an gen obligasyon, pou bay nasyon an eksplikasyon sou yo, se sèl chans pou l soti byen devan nasyon an e rive mete peyi a sou yon lòt ray .

Devan sitiyasyon konfizyon sa a, peyi a ap viv aprè gwo goumen mas pèp la sot fè pou derasinen diktati Lavalas la sou pouvwa a. Regwouman Demokratik la mande :

-  Konsaj yo, rann kont bay nasyon an sou bilan travay yo, depi aprè yo fin syeje.

-  Nouvo gouvènman plis tranparans posib nan aksyon l ap fè pandan manda l la.

-  Pati politik yo, sispann goumen pou pòs nan pouvwa tranzisyon an.

-  Oganizasyon nan mas la, ann òganize nou pi plis pou n kontinye goumen pou fè respekte dwa fondamantal nou genyen kòm sitwayen nan peyi nou.

Viv yon Mouvman Popilè Demokratik ! Viv lit Pèp La ! Yon Lòt Ayiti Posib !

Pòtoprens, 15 Avril 2004

Pou Kòdinasyon RDP :

Antonal MORTIME, RERKA

Carole P.P JACOB, KONAP