Español English French Kwéyol

Ayiti-Divalye : Yon pwofesè swete yon leve kanpe 7 fevriye 2012

pou mande jistis pou pèp ayisyen an

Apre desizyon jij Carvès Jean pran sou afè ansyen diktatè Janklod Divalye a

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat premye fevriye 2012

Yon tèks Lemèt Zefi

Mwenmenm, Lemèt Zefi, pastè evanjelik, pwofesè Inivèsite d Eta d Ayiti, mwen tande desizyon jij Carvès JEAN fè sou dosye ansyen diktatè Janklod Divalye a ak anpil endiyasyon.

Mwen sezi tande jij Carvès JEAN pran kesyon lalwa peyi d Ayiti pa prevwa krim kont limanite a, krim ki atake diyite moun, nan sa moun ye toupatou sou latè a, kòm pretèks pou li blanchi Janklod Divalye.

Lè yon jij pran yon desizyon sou baz sa a, li vle fè sosyete a kwè Ayiti se yon bagay apa, Ayiti pa nan menm nivo ak rès monn lan, nan respè dwa moun ki viktim genyen pou yo jwenn jistis.

Okontrè, dirijan yo mèt tounen bouwo pou moun yo te sipoze pwoteje yo, lè yo o pouvwa, yo mèt fè sa yo vle ak lavi moun, y a al kache aletranje jouk patizan yo repran pouvwa pou bosale lajistis an favè yo.

Yè apre midi, mwen te pi sezi ankò, lè, sou Vizyon 2000, m tande Doktè Jean Reynold Eddy Bazin, prezidan Mouvman Kretyen pou yon Nouvèl Ayiti (MOCHRENA), yon kòlèg mwen respekte anpil, bat bravo lakontantman poutèt jij Carvès JEAN pa rekonèt Janklod Divalye merite jije pou krim kont limanite.

Kontantman doktè Bazen an chita sou yon agiman mwen mal pou konprann: akizasyon krim kont limanite, yo te mete sou do Janklod Divalye a, te divize sosyete a, epi se yon seri bagay ki pase depi 25 an.

Nan yon dezyèm mouvman, poutèt tout lòt dirijan politik ki vini apre Divalye yo vòlè lajan leta tou, doktè Bazen regrèt jij la kenbe akizasyon pou krim ekonomik yo.

Sa vle di, piske se tout dirijan ayisyen ki vòlè lajan leta, nou mèt kite sa kon sa. Se yon pwoblèm ayisyen. Sa ap toujou kon sa.

Lè kalite pawòl kon sa soti nan bouch yon lidè politik, ki fè pati sektè potestan an, fòk nou mande tèt nou : Kilès k ap kanpe pou lajistis nan peyi a? Kilès k ap fè politisyen yo sonje :

« Lè gen jistis nan yon peyi, sa leve peyi a. Men, peche enjistis se yon wont pou yon nasyon.» Pwovèb 14.34 ? Desizyon jij Carvès JEAN an fè tout sitwayen, ki te fè lajistis peyi d Ayiti yon ti kras konfyans ,toujou sonje de (2) gwo verite :

1. Lajistis peyi d Ayiti gen tout mwayen pou li bay moun, ki fè sosyete a soufri, lisans pou yo kontinye menase viktim yo.

2. Lajistis lage de bra balan, de je l pete, lè se dosye viktim yo l ap analize.

O dènye rezime, lajistis se zouti grannèg, moun ki sou pouvwa, pou kore enpinite. Sa montre nou espwa peyi d Ayiti pa nan kalite jistis sa a.

Fòk nou goumen pou gen moun ki gen karaktè, ki endepandan, ki swaf yon sosyete ki chita sou jistis, nan tout nivo desizyon nan peyi a.

Fòk nou fòse dirijan ki la yo pran bon desizyon ki chita sou vrè jistis, kont patizan yo, kont pwòp tèt yo.

Mwen pwopoze tout sitwayen ayisyen, ki choke menm jan ak mwen, pou nou reflechi sou ki sa ki pi bon kòm pwotestasyon pasifik pou nou tout fè a midi pil, jou 7 fevriye 2012 la, k ap fè 26 zan depi ke makak la te kase : mach pasifik, nòt pou laprès, entèvansyon nan deba sou radyo ak televizyon, rankont solidarite ak viktim yo epi ak paran viktim ki mouri yo, klaksonnen machin nou byen fò pannan yon minit, rele : JISTIS POU PÈP AYISYEN…

Mwen pa ka fini nòt sa a san yon dènye rapèl pou dirijan nou yo sou reskonsablite yo :

« Louvri bouch ou pale pou moun ki pa ka pale pou tèt yo. Defann kòz moun ki san sekou yo. Pale pou yo. Pa fè pati pri. Defann kòz malere yo ak endijan yo.” Pwovèb 31.8,9.

Lemèt Zefi

Pastè Evanjelik

Pwofesè Inivèsite d Eta d Ayiti

Imèl: lemete2002@yahoo.fr