Español English French Kwéyol

Alèt aksyon ijan !

Men y ap kraze sendika zòn franch kodevi wanament !

Lame " rebèl " gen tan ap sèvi ak zam yo pou defann patwon !

Kominike Batay Ouvriye

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 5 mas 2004

Lendi 2 Mas 2004, direksyon Zòn Franch Kodevi Wanament la britalize e ilegalman revoke 34 travayè sendike, di yo pase vin touche lendi 8 Mas. Revokasyon sila yo akonpayen pa fòs menas, kote zam te brake sou ouvriye yo, e menm genyen ki bat.

Sitiyasyon sa a te swiv 2 semenn difisil nan peyi d Ayiti tankou nan zòn franch Wanament la, kote :

- Jou ki te 16 Fevriye a, nouvo sendika a te remèt direksyon an yon lèt kote li t ap enfòme l de egzistans li e mande yon reyinyon pou diskite sitiyasyon an nan izin la. Menm jou a, Limbert Cruz, Direktè Kodevi a, te reponn lèt la ; li di kouman direksyon an toujou genyen pòt li louvri pou òganizasyon travayè yo, e ke yo dakò rankontre ak sendika a nenpòt lè ak kote k ap bon pou sendika a. (Sendika a ta pral gen pou chita sou kesyon sa a e pare yon repons jou ki t ap 26 fevriye a, ak pwopozisyon jou premye mas la pou reyinyon an.)

- Jou mèkredi 25 fevriye a, kèk ouvriye t ap diskite enfòmèlman ak kèk manm direksyon an (Jan Reno, Luis ak Jan Filip) lè youn nan ouvriye yo, Aryèl Jerom, fè parèt yon revandikasyon. Yo fè l konnen li revoke. Msye pa dakò, yo ba l bon jan kou kròs fizi e blije l remèt badj li.

- Jedi 26 fevriye a, tout ouvriye faktori a sispann travay an pwotestasyon, ap mande pou Ariel Jerom reprann travay li, pou yo ba l swen medikal, epitou pou direksyon an revoke 2 prensipal anplwaye responsab abi sila yo, kidonk Jan Reno ak Bòjela. Limbert Cruz, direktè jeneral Grupo M a, vin pale ak ouvriye yo ; nan pale li vin dakò pou sispann revokasyon an ak pou yo voye Jerom al pran swen. Vreman vre, yo remèt Jerom badj li e voye l nan sant sante a pou fè egzamen ak pran swen. Men Cruz di fòk li konsilte ak dòt konsènan 2 anplwaye direksyon an.

- Li pa t ap janm bay repons sou kesyon sa a. Okontrè, lendi maten (premye mas), Jan Reno pase lòd nan tout faktori a, liy pa liy, ap di ouvriye yo ke Levi Strauss ap bese komann yo, pami dòt rezon poutèt ouvriye yo k ap fè arè travay. Li di sa kòz yo blije ap voye ouvriye lakay yo. D apre rimè, msye di anvan li pèdi djòb li li menm, l ap fè enpe ouvriye pèdi pa yo. Lendi apremidi, Reno rele tout manm sendika yo e, ak anpil presyon, di yo yo revoke. Lame dominiken te pwente zam yo sou ouvriye yo e te sezi badj yo. Plizyè ouvriye chifonnen. An tou, 34 revoke, tout manm sendika.

- Madi 3 mas la, tout ouvriye yo mobilize pou pwoteste kont revokasyon yo. Brid sou kou, manm lame « rebèl » Wanament la vin vini, pou britalize ouvriye yo. Plizyè ouvriye menote. Apre anpil kou ak menas, ouvriye yo fòse reprann travay yo. Pi ta, « rebèl » yo t ap fè konnen se lavèy oswa direksyon an te kontakte yo pou enfòme yo ke ouvriye yo ta pral « bay pwoblèm » nan travay la nan demen. Direksyon an te menm rive ba yo yon lis manm sendika yo pou yo te veye piplis.

Li posib plis revokasyon toujou fèt ant mèkredi 3 ak vandredi 5 la, paske ouvriye yo kontinye min sou mobilizasyon yo pou fòse direksyon an fè bak sou zak enjis ak abitrè sila yo. Batay Ouvriye ap mande tout moun rantre nan batay pou fòse Grupo M retounen sou desizyon l anvan madi pwochen, sitou kòm tout biwo leta (Afè Sosyal, Tribinal) Wanament fèmen toujou. Nou kapab ekri :

- Grupo M (mcapellan@grupom.com.do, fcapellan@grupom.com.do, lcruz@grupom.com.do),
- Levi-Strauss (mrodriguez@levi.com)
- Kòporasyon Finansyè Entènasyonal Bank Mondyal (bmcnamara@ifc.org, mconstantine@ifc.org),
- laprès
- ak tout lòt kalite presyon anplis nou ta panse.

Mèkredi 3 Mas 2003

An solidarite,

Yannick Etienne