Español English French Kwéyol

Fòk ou te rele Sonia Pierre

Yon ti powèm Patrick Camille [1]

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 7 desanm 2011

_

Fòk ou te rele Sonia Pierre

pou ou te posede kouraj sa a,

pou ou te gen detèminasyon sa a,

_

Fòk ou te rele Sonia Pierre,

pou ou kanpe an fas diskriminasyon,

anfas rayisans,

anfas lipokrizi,

anfas abi,

anfas rasis,

anfas vyolasyon dwa moun.

_

Fòk ou te rele Sonia Pierre,

pou ou defann konsa

ak tout nanm ou

premye dwa ki genyen an

ki se dwa

pou gen yon non

ak pou rekonèt ou

kòm pitit tè kote w fèt la.

_

Fòk ou te rele Sonia Pierre

pou ou te brave danje,

brave malè, brave menas ak entimidasyon,

brave tantativ touye,

brave boule kay,

brave fo aksidan machin,

brave pawòl piman bouk

nan radyo jounal ak televizyon

epi ou kanpe tèt drèt,

tèt frèt,

Tèt doubout.

Pou w tchenbe rèd, pa moli jiskaske kouray ou mennen w ale.

_

Tankou yon mapou,

ou tanbe,

erezman ou te simen bon grenn,

ou te plante anpil ti mapou.

_

Pa respè pou ou,

pou sa w fè,

pou sa w reprezante,

nou gen devwa ak obligasyon

pou kontinye batay

jiskaske kouray nou pote nou ale

menm jan avè w.

_

Wi, se kouray nou

ki pou jete n.

Se pa ni entimidasyon,

ni menas,

ni rasis,

ni vyolans,

ni vyolasyon dwa moun.

_

Ale anpè

Sè mwen,

N a wè anwo

Si anwo ehziste,

Plas ou bò kot bondye.

Patrick Camille

Mèkredi 7 desanm 2011


[1Responsab pwogram
Andedan Gwoup k ap apiye rapatriye ak refijye (Garr).