Español English French Kwéyol

Pèp Ayisyen pran nan amalgam FRAP-Lavalas Aristid

Kominike Regwoupman Demokratik Popilè

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 18 fevriye 2004

Pandan pèp ayisyen an ap chèche wout pou l soti anba grif Aristid ak rejim lavalas pou l ka konstui yon bon lavi pou tèt li, Regwoupman Demokratik Popilè a aprann avèk anpil endiyasyon FRAP, Chanblen ak akolit li, ansyen mililtè ap mache fè zak kraze brize, touye nan peyi a kòm kwa li ta vin ede libere peyi a.

Aristid ak rejim Lavalas la lage peyi a nan tchouboum depi kèk tan avèk vyolasyon dwa moun, koripsyon, vòl, vyol, asisinen moun, egzisyon some pran tout pou li jouk li fè FRAP vle tounen sou moun ankò.

Depi plis pase dis (10) lane, pèp ayisyen an te konbat epi rejte FRAP, Louis Jodel Chanblen ak tout akolit li yo paske se yon bann asasen, kriminèl, foure men pran, kadejakè, tchoul peyi etranje ki pa gen okenn respè pou peyi a, ni okenn preyokipasyon pou pèp ayisyen.

Jounen jodi a, menm lè n ap goumen kont Aristid, chimè ak rejim Lavalas la, nou pa manje manje bliye. Nou pa ka bliye krim FRAP yo ak mak fabrik Fachis bann ame ki rele FRAP la. Pou tèt sa, n ap redi li ankò, pèp ayisyen an pa ka soti nan FRAP, tonbe anba Aristid ak chimè epi tounen anba FRAP ankò.

Pèp Ayisyen an dwe rejte ni zak FRAP ak Chanblen ak ansyen militè lame Dayiti ap fè, ni tou lide ak pwojè FRAP ak akolit li yo pou tounen avèk LAME DAYITI nan kò nou ankò nan peyi a.

Sitiyasyon peyi a ak sitiyasyon pèp la grav anpil. Men nou pa gen poun chwazi ant Aristid e FRAP, ni nou pa gen poun chwazi ni Aristid ni FRAP, ni Lokipasyon ni yo tout ansanm. Nou p ap pran nan jwèt enperyalis ankò, tankou jan sa konn fèt avan yo.

NOU PAP PRAN NAN VIRE Là’Là’J SA A

Pèp ayisyen an te rejte FRAP ak LAME Dayiti, pèp ayisyen dwe kontinye rejte FRAP ak Lame Dayiti ak tout lòt fòm diktati.

Regwoupman Demokratik Popilè mande tout sektè demokratik la pou li rejte FRAP tou epi refize tout kalte alyans avèk FRAP, Chanblen epi alye yo nan peyi Letranje. Pandan n ap kontinye goumen kont rejim sanginè Aristid Lavalas la.

Regwoupman Demokratik Popilè mande pèp la pou l kontinye refize tout kalte diktati ak pwoje diktati : ni diktati Aristid/Lavalas, ni diktati FRAP ak ansyen Lame Dayiti.

Regwoupman Demokratik Popilè a di li kont tout kalte lokipasyon :

Ni Lokipasyon OEA - Ni lokipasyon KARIKOM

Ni lokipasyon MERIKEN - Ni lokipasyon LAFRANS.

VIV LIT DEMOKRATIK POPILàˆ A

VIV LIT PàˆP LA

Pou otantifikasyon :

Antonal MORTIME, RERKA

Carole P.P JACOB, KONAP