Español English French Kwéyol

Pozisyon Sant Pon Ayiti, 2 lane apre masak Guayubin nan

Pòtoprens 17 jen 2002

Nòt pou la près

18 jen 2000 – 18 jen 2002 sa fè 2 lane depi yon patwouy militè dominiken te tire sou yon kamyon ki tap transpòte plizyè ayisyen nan zòn Gwayubin, nan nò peyi Dominiken.. Bilan 6 Ayisyen ak yon Dominiken te mouri epi 20 lòt te blese grav.

Plizè nan viktim yo mouri kite moun ki te sou responsabilite yo, tankou pitit, frè, kouzen, papa ak manman yo.

28 out 2001, sou presyon divès òganizasyon Dwa Moun tankou Sant Pon Ayiti, yo rive tande devan yon tribinal militè dominiken, 4 solda ki te patisipe nan masak la a.

Men pwosè a te ranvwaye pou 5 desanm 2001, paske Mikayèl Florenten, yon temwen enpòtan ki te fè anpil deklarasyon nan laprès jou masak la pat prezan nan jijman sa a.

Jou ki te 5 desanm 2001 an, pwosè a te fèt men Jij yo te ranvwaye l, pou 4 rezon sa yo:

Paske pat gen yon tradiktè ofisyèl

Nesesite pou yon bon etid fèt sou bal ki te touye moun yo ak sou eta machin ki t ap transpòte yo a,

Avoka defans yo ki di yo pa t gen tan byen etidye dosye a,

Ak absans yon temwen enpòtan, ki se chofè machin nan.

Pandan tan sa a, paran ak fanmi viktim yo ap soufri, dwa Ayisyen kontinye ap vyole nan Dominikani. Pou tout rezon sa yo. Sant Pon Ayiti mande :

Pou otorite dominiken yo

1)Repran prese prese pwosè a

2) Remèt 4 militè ki te patisipe nan masak gwayubin nan bay yon tribinal sivil pou jije yo kom sa dwa , paske masak sa, se yon krim kont limanite, tribinal militè pa ka jije l

3)Pou konsila dominiken bese pri viza, pou fasilite ayisyen al nan RD san yo pase anba fil.

4) Pou otorite konsilè a chèche detekte gwoup fosè kap bay fo viza, pou se pa ti malere ki peye konsekans lan

Pou otorite ayiyen yo :

1)Kontinye ansanm ak sosyete sivil la fè presyon sou otorite dominiken pou aboutisman pwosè a

2)Bay viktim masak gwayubin yo tout èd ak asistans yo beswen pou yo viv.

3)Mete bon jan kondisyon pou ayisyen viv anndan peyi a pou yo pa al riske la vi yo anba militè sanginè nan peyi panyòl ak reken nan peyi Tonton Sam

4)Mete plis kontwòl nan zòn frontalye yo

5)Bese pri paspò pou fasilite moun yo fè paspò yo pou yo pa oblije pase anba fil pou ale nan RD

6)Bay tout sitwayen ayisyen posibilite pou yo gen : bastitè, kat idantite ak paspò. Pou se pa nan peyi etranje yap fè sa pou yo

Enfen, Nou kondane desizyon otorite dominiken yo ki redwi sou kantite viza yo konn bay chak jou, yon sitiyasyon ki pral gen gwo enfliyans sou kantite Ayisyen ki pral Dominikani san viza

Sant Pon Ayiti, jen 2002