Español English French Kwéyol

Wè pa wè fòk aristid kite pouvwa a

Pozisyon Regwoupman Demokratik Popilè (30 òganizasyon ak platfòm)

AlterPresse resevwa dokiman sa a 30 janvye 2004

Nou menm òganizasyon ak enstitisyon nan Regwoupman Demokratik Popilè, nou pa sispann denonse eskalad represyon san pran souf Lavalas ki gen nan tèt li Jean-Bertrand Aristid ap fè sou popilasyon an. Depi plizyè mwa, Lavalas ap mennen yon seri aksyon ki demontre piplis makfabrik rejim sa a kòm yon rejim boutdi, yon rejim sanginè ki pa respekte lavi moun, ki pa respekte enstitisyon alewè pou l ta respekte Dwa Moun.

Chak jou, machin represyon Lavalas la pa fè bak devan okenn zak kriminèl. Chak atak Lavalas fè sou popilasyon an soulve endiyasyon, santiman revòl kay tout sitwayen ak sitwayèn. Se atò Lavalas ap fè konnen li kab fè pimal. 5 desanm, nou te di sa te grav nèt lè chimè ak konplisite lapolis te fè kraze brize nan fakilte Syanzimèn ak INAGHEI, kraze antèn radyo endepandan. Men eskalad la t ap kontinye fèt nan ranfòse pratik boule kay, rache moun, antre nan lopital jan sa te fèt nan Miragwà n ak nan Tigwav. Ayè, se te tou pa lopital Kanapevè lapolis al simen latèrè pou kidnape etidyan yo pat rive touye anba bal ak gaz lakrimojèn.

Menmjan ak makout yo, Rejim lavalas la anplwaye tout vye estrateji kont popilasyon an. Tout sa, nan objektif pou l ta kraze mobilizasyon san pran souf ki deklanche nan kat kwen peyi a pou derasinen Aristid sou pouvwa a. Nan sans sa a, Regwoupman Demokratik Popilè ap kontinye denonse vag represyon Lavalas ap fè sou popilasyon nan tout peyi a tankou :

Nan Pòdepè ak Basen Ble, nan dat 21 pou rive 23 janvye, Lapolis mache arete san manda epi mete nan prizon, plizyè peyizan lakay yo. Anpil nan moun yo arete yo se manm Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen ki anndan regwoupman Demokratik Popilè a. Arestasyon sa yo fèt apre peyizan yo te manifeste kont rejim Lavalas la;

Debake nan lokal Kòdinasyon Sendikal Ayisyen pou arete san manda epi kenbe nan prizon 12 sendikalis poutèt yo t ap fè reyinyon.

Vag represyon chen anraje sa yo demontre aklè, Rejim Lavalas pakab kenbe pouwa a ankò. Malgre sitirans Kominote Entènasyonal la, anpatikilye koutye l yo nan OEA, nan CARICOM, sèl sa k rete Lavalas se represyon! Yon represyon ki pap janm rive bloke fòs mobilizasyon pèp la. Lavalas tèlman san rekou, li sèvi ak represyon pou tout kòz.

Se nan sans sa a, n ap mande si dènye evènman ki fèt Kanapevè yo se pa pou jistifye enkapasite Lapolis la, yon fason pou yo fè fòs entèvansyon lawont tounen nan peyi a ? Eske lè lapolis tire bal ak grenad lakrimonjèn dirèk dirèk sou edityan yo ki t ap manifeste, se pa yon fason pou sanksyone moun ki pat dakò ak kominike makout, Konsèy Siperyè Lapolis la sòti pou tante bloke manifestasyon kont Lavalas? Yon rejim ki pa rete sipòtè ankò nan peyi a apa chimè. Kidonk, tout moun k ap kolabore ak Aristid se menm ak chimè; yo menm tou konplis nan tout krim Aristid ap fè kont pèp la, ki se krim kont limanite.

Regwoupman Demokratik Popilè ankouraje tout fòm mobilizasyon pou derasinen Aristid. Nou di yon lòt fwa ankò, wè pa wè fòk Aristid kite pouvwa a, fòk li jije menmjan n ap kontinye mande jijman Divalye, Sedras ak tout lòt konplis moun sa yo ki fè san pèp la koule.

29 janvye 2004

Pou Otantifikasyon :

Antonal MORTIME, RERKA

Carole P. P JACOB, KONAP

Oganizasyon ak enstitisyon ki siyen :

Antèn Ouvriye

Kay Fanm

Tèt Kole Ti peyizan Ayisyen

Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA)

CHANDEL (òganizasyon popilè pou edikasyon popilè)

UNNOH (Inyon Nasyonal Nòmalyen Ayisyen)

KANPAN (Kanpay Antidèt ak Ajisteman Estriktirèl pou yon Altènativ Nasyonal)

Regwoupman òganizasyon popilègranmoun yo

GRAEP (Gwoup Refleksyon ak Animasyon Edikasyon Popilè)

Enfo Fanm

MUPAC ( Mouvman Inite Pèp Okay)

Fwon Rezistans pou Refòm Inivèsite leta a

BRESTEK

RAJES (Rasanbleman Jèn pou Avansman Savanèt)

RERKA (Rezo Radyo Kominotè Ayisyen)

KONAP (Kòdinasyon Nasyonal k ap Plede koz Fanm)

ACO ( Aksyon Katolik Ouvriye )

Fanm YO LA

RAPL ( Rasanbleman Plantè Laskawobas)

KPN ( Konbit Peyizan Nip)

KODENA (Komite Defans Enterè Nasyonal)

GERDDH (Gwoupman Etidyan pou Respè Demokrasi ak Dwa Moun)

KORENIP ( Kòdinasyon Rejyon Nip)

FOPOD ( Fòs Popilè Delma)

PAPDA ( Platfòm k ap Plede pou yon Devlopman Altènatif)

KOREGA ( Kòdinasyon Rezistans Grandans)

SAKS ( Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal)

KFPN ( Konbit Fannm Peyizan Nip)

FGPB ( Federasyon Gwoupman Peyizan Bèlfontèn)

N.G ( Nasyon Ginen)