Español English French Kwéyol

Ayiti-Eleksyon/Vyolans : Zanmi Lasante kondane zak atoufè ki boule lokal li ak anplwaye li nan Beladè

Zanmi Lasante « oblije » fèmen travay li nan lopital Beladè a ansanm ak Sant Kolera a

Nòt pou laprès Zanmi Lasante

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 27 avril 2011

Zanmi Lasante (ZL) se yon òganizasyon imanitè ki ap travay nan peyi a nan domèn lasante, ledikasyon ak lagrikilti. Zanmi Lasante gen plis pase senk mil (5,000) anplwaye ayisyen, majorite nan yo se moun nan lokalite kote ZL ap travay pou soutni Ministè Sante Piblik ak Popilasyon (MSPP) nan zòn tilori, sèkalasous, ench, tomond, kanj, boukan kare, laskawobas, bèladè, batis, senmak, tirivyè latibonit ak vèrèt. Epi depi apre tranbleman 12 janvye a, Zanmi Lasante ap bay sèvis lasante nan 3 kan nan pòtoprens ki se Pak Jean Marie Vincent, Dadadou ak Karade.

Lannwit mèkredi pou rive jedi 21 avril la, yon gwoup atoufè rantre nan lokal Ministè Lagrikilti (MARNDR) kote Zanmi Lasante anfèmen espas pou loje ekip medikal ki ap travay nan lopital Beladè a. Yo brile, maspinen, matirize, touye yon jèn teknisyen laboratwa ki ap travay nan zòn nan depi pase sèt (7) lane. Yon enfimyè saj fanm brile, li pa mouri, men li ap soufri sou kabann lopital ansanm ak 2 pitit li yo ki gen twa (3) ak yon (1) lane. Yo detwi machin Zanmi Lasante itilize pou li bay malad sèvis sou preteks ke yo fache pou dènye rezilta eleksyon yo.

Zanmi Lasante kondane AK TOUT FOS LI zak atoufè sa yo ki pa gen okenn jistifikasyon.

Apre rankont ak estaf medikal nan bèladè ansanm ak reskonsab Ministè Sante Piblik ak Popilasyon (MSPP), se avèk anpil dlo nan je, pandan ke maladi kolera ap fè anpil ravaj nan zòn nan, pandan ke fanm ansent, timoun ak gran moun; yon ekip moun ki te viktim nan tranbleman tè a men ki te toujou lopital la, bezwen sèvis lasante, Zanmi Lasante oblije di reskonsab MSPP ke li pap kontinye travay nan lopital Beladè a ansanm ak Sant Kolera a (CTC). Konsideran ke zak vyolans ke pèsonèl medikal la viktim nan yo a, kòm yon mepri pou lavi moun, konsideran ke yon ponyen moun kenbe tout yon kominite an otaj, nou pa deside kontinye nan kondisyon sa yo epi mete lavi estaf medikal la an danje.

Zanmi Lasante ap fè lopinyon piblik konnen ke antan ke òganizasyon li pa finanse kandida nan eleksyon ki sòt fèt yo oubyen ki konn fèt deja pandan ke li rekonèt dwa ke anplwaye yo genyen kòm sitwayen pou patisipe nan lavi politik peyi a. Zanmi lasante se yon òganizasyon ki kwè nan moun, ki kwè nan sèvis epi ki kwè nan ranfòseman enstitisyonèl. Sa vle di, sèl politik Zanmi Lasante fè se akonpaye MSPP nan bay swen, nan okipe malad. MSPP rekonèt nan konstitisyon Ayisyen nan kòm otorite pou garanti swen lasante pou popilasyon an.