Español English French Kwéyol

Kominikasyon : Radyo kominotè yo rasanble nan peyi Ajantin pou 10èm konferans mondyal ak asanble jeneral yo

Osny Agenor *

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 9 novanm 2010

Se lendi 8 novanm 2010 la 10 èm konferans mondyal Asosyason mondyal radyo kominotè yo (AMARC) ouvè nan La Plata peyi Ajantin. Plis pase 500 delege manm medya kominotè soti toupatou sou latè tankou : Ayiti, Kanada, Brezil, Bengladesh, Ondiras, Etazini, Chili, Tinizi, ak anpil lòt peyi ap patisipe nan brase lide sou sitiyasyon medya kominote yo nan mond lan. Nan seremoni ouvèti plizyè dirijan AMARC pran lapawol sou tèm konferans ouveti lan ki se “Kominikasyon pou yon mond ki pi miyò, kominikasyon yon dwa fondamantal”.

Maria Pia Matta vis prezidan AMARC pou Amerik Latin ak Karayib la nan deklarasyon pa l pale sou misyon medya kominote yo ki chita sou libète lapawol, yon dwa tout moun genyen, nan goumen pou dwa lapawol, pou jwenn jistis se yon angajman pou kominote yo nan batay pou chanjman. Madam Pia kwe tou koze demokratizasyon kominikasyon an kom yon nesesite, k ap libere medya kominote yo nan travay chanje lavi, yon angajman ki mache ak konviksyon.

Pou Gustavo Gomez, manm AMARC peyi Irigwe, kominikasyon an se yon dwa fondamantal, enfomasyon ak kominikasyon dwe disponib pou tout moun. Direktè kominikasyon peyi Irigwe a kwè lwa sou radyo kominote yo enpotan pou libète lapawol la ye, AMARC dwe toujou kenbe menm pozisyon l nan batay ak medya kominote yo pou dwa sa a kenbe.

Dives lòt entevansyon ale nan menm sans lan pou gade nesesite pote kole ki dwe toujou fet pou medya kominote yo kapab sou menm pye egalite ak lot medya yo kelkeswa kote yo ye. Pou leta chache estrateji ak dispozisyon pou dekonsantre medya yo. Men tou gwo manman koze a se yon mobilizasyon sosyal toupatou pou lwa yo respekte, se sel mwayen pou sa pa rete lide sou papye ki pa janm aplike.

Aktivite yo ap kontinye jiska samdi 13 novanm ak divès konferans, seminè, chita pale sou plizyè tèm ki regade lavi sosyal pèp yo tankou chanjman klimatik ak dwa lamanjay, politik piblik pou radyodifizyon kominotè, wol radyo kominote yo nan prevansyon ak jesyon dezas, pwoblèm fanm yo nan zafè kominikasyon, sosyete enfòmasyon ak nouvèl teknoloji ak plizyè lòt aktivite ap gen pou fèt nan mitan delege yo. Ayiti prezan ak yon delegasyon 13 delege Asosyasyon Medya Kominotè Ayisyen yo (AMEKA), Sosyete Animasyon ak kominikasyon Sosyal (SAKS), Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen (REFRAKA) ak FOKAL.

* Rezo SAKS