Español English French Kwéyol

Diferant òganizasyon mande jistiis pou pwofesè Louis Jean Filbert ki mouri apre lapolis fin blese l gravman grav

Pozisyon ki rive jwen AlterPresse, soti 11 rive 14 oktòb

Sofa egzije jistis pou pwofesè jean filbert louis !

Solidarite Fanm Ayisyèn-SOFA, koube l byen ba devan kadav pwofesè Jean Filbert LOUIS, Lapolis asasinen jou vandredi 8 oktòb 2010 la pandan pwofesè a t ap patisipe nan manifestasyon òganizasyon li, UNNOH t ap fè devan Ministè Edikasyon Nasyonal. Nou pwofite okazyon sa a pou nou prezante kondoleyans nou ak solidarite nou bay tout fanmi, kanmarad ak zanmi pwofesè a.

Lanmò pwofesè Jean Filbert LOUIS a montre nou aklè gouvènman Preval-Bellerive la sou wout pou enstale yon klima laperèz nan peyi a pou anpeche sitwayèn ak sitwayen reklame dwa yo epi denonse tout move politik ak tout sa k ap mache mal sou responsablite gouvènman sa a.

SOFA vle raple tout moun lanmò pwofesè Jean Filbert LOUIS a se pa yon premye kou mouvman sosyal ayisyen an pran anba men Lapolis. Depi mouvman sosyal la leve kanpe gouvènman itilize zàm represyon. Sitiyasyon sa a ki kòmanse depi kèk tan ap ranfòse chak jou. Nou ka site kèk egzanp tankou :

Nan dat premye me 2008 pandan yon gwoup sendika ouvriye/ouvriyèz, asosyasyon fanm, etidyan ak lòt òganizasyon t ap manifeste, Lapolis ansanm ak fòs okipasyon an, MINISTA, bloke manifestasyon an, yo tire gwo dòz lakrimojèn epi fè tout kalite entimidasyon avèk gwo koko makak, gwo zam

Pandan tout lane 2009 la, pandan etidyan yo tap reklame pi bon kondisyon pou yo aprann ak bon pwogram etid, gouvènman an kite sitiyasyon an pouri san li pa bay okenn repons ; pirèd atò, chak fwa etidyan yo tante fè yon aksyon, lapolis ak MINISTA kanpe ankwa pou fè represyon, fè arestasyon ilegal devan dèyè. MINISTA tèlman sou brenzeng li kòm fòs okipasyon, plizyè fwa jandam li menm rive antre nan inivèsite pou arete epi maspinen etidyan/etidyant.

Nou menm nan SOFA nou vle mele vwa nou ak vwa UNNOH, lòt sendika ak òganizasyon elèv, etidyan ak pwofesè, ansanm ak vwa tout mouvman sosyal ayisyen an pou nou egzije Lapolis fè kou li konnen pou jwenn polisyè ki te tire sou pwofesè Jean Filbert LOUIS a, epi mete li disponib pou reponn devan Lajistis pou gwo krim sa li komèt la. Konsa SOFA apiye Jounen Nasyonal Pwotestasyon, Kowalisyon òganizasyon ki nan Kanpay pou eskolarizasyon timoun yo lanse nan dat 15 oktòb 2010 la.

Nou egzije yon lekòl ak bonjan pwogram adapte pou tout timoun !

Nou egzije bon jan fòmasyon pou pwofesè ak Etidyan !

Nou egzije bonjan kondisyon travay pou pwofesè yo !

Nou reklame yon Inivèsite ki makonnen ak reyalite peyi a !

Nou reklame yon sistèm edikasyon piblik pou peyi a !

SOFA egzije jistis pou pwofesè Jean Filbert LOUIS !

Okenn sosyete pa kapab bati sou enpinite !

LIT FANM NAN SE LIT TOUT MAS PÈP LA !

Pòtoprens, 15 oktòb 2010
Pou SOFA,

Dr. Lise-Marie DEJEAN
Kòdonatris Jeneral

………………………………….

Pandan n ap voye kondoleyans nou bay fanmi ak zanmi Jean Louis Filbert, BATAY OUVRIYE pwoteste ak tout fòs li devan lanmò asasinay sitwayen sila a ki, antanke pwofesè, t ap manifeste dwa demokratik li pou yon lekòl gratis ak kalite pou tout ti moun.

Zak sal sa a montre nou ankò yon fwa, si sa te nesesè !, kouman espas demokratik la ap fèmen piplis chak jou nan peyi isit. Vreman vre, apre asasinay etidyan nan bakaloreya ane pase a, apre sila Anil la, jounen jodi a se ankò yon fwa gwo lajounen polisye ap tire kareman sou moun k ap manifeste !

Pou fè fas ak zak sa a, li nesesè pou nou mobilize ! Li nesesè pou nou TOUT mobilize !

Manifestasyon pou pwoteste ankò kont asasinay pwofesè a ap fèt vandredi 15 oktòb men, depi demen 14, devan ministè af etranjè sou Bwavèna, n ap la deja pou pwoteste kont siyati renouvèlman kontra Minista a k ap fèt 15 oktòb la.

Minista se pi gwo garanti dominasyon - imilyasyon enpeyalis la vle blayi sou nou ak konplisite sousou ki nan tèt Leta a ansanm ak tout kolaboratè tout plim tout plimay k ap akonpaye pwosesis sa a e, pou sa, se pi gwo garanti, se pi gwo bakòp represyon fòs lanmò polis nasyonal espesyalize yo ap blayi sou popilasyon k ap esprime dwa yo.

Tou 2 revandikasyon yo makonnen, you tou 2 fè youn.

14 ak 15 oktòb, se TOUT travayè, TOUT etidyan, TOUT pwogresis konsekan, TOUT popilasyon k ap soufri a nèt ki dwe mobilize !

ABA REPRESYON MAKOUT K AP TOUNEN SOU MOUN LAN !

ABA MINISTA ! ABA OKIPASYON !

VIV LIT TOUT PWOGRESIS KONSEKAN !

VIV LIT TRAVAYÈ YO !

BATAY OUVRIYE

………………………………….

Sendika Travayè Anseyan Inivèsite Ayiti(STAIA) denonse zak represyon lapolis fè sou pwofesè Jean Philibert Louis manm UNNOH ki mouri

Sendika Travayè Anseyan Inivèsite Ayiti (STAIA) denonse epi kondane zak represyon lapolis fè sou pwofesè Jean Philibert Louis, manm UNNOH. Pwofesè a jwenn lanmò l anba yon grenad lakrimogèn lapolis tire nan tèt li pandan l t ap patisipe nan yon manifestasyon sendika a t ap fè vandredi maten 8 oktòb la devan Ministè Edikasyon Nasyonal.

Pandan STAIA desann chapo li byen ba devan konbativite kamarad la ak manm òganizasyon l lan k ap batay pou revandikasyon mas popilè yo pase nan sektè edikatif la, li voye kondoleyans pou lòt manm sendika a, pou paran pwofesè a ak tout zanmi l.

Evènman trajik sa a se youn anplis apre asasina ki te fèt sou pwofesè Anil Louis Juste nan kondisyon ki pa fin klè nan dat 12 janvye 2010 la. Kò asasinay sa a ki fèt sou kamarad UNNOH a montre a klè ke pouvwa Préval –Bellerive la mete yon rejim boutdi avèk yon fasad demokratik nan enterè klas dominan yo ak enpeyalis la pou maspinen : etidyan, pwofesè, ouvriye k ap revandike lavi miyò. STAIA ap mande tout pwogresis konsekan nan peyi a pou mete fòs yo ansanm pou kontrekare plan lanmò sa a.

Potoprens nan dat 12 oktòb 2010

Pou STAIA,

Gaspard Leunique

Renel Exentus

Louis Alvares

………………………………….

La mort du professeur et syndicaliste jean philibert louis : une atteinte à l’exercice d’un droit civil et politique pour la jouissance du droit à l’éducation en Haïti

A l’occasion de la rentrée officielle des classes en Haïti pour l’année 2010-2011, l’Union Nationale des Normaliens Haïtiens (UNNOH) a organisé, vendredi 8 octobre 2010, une manifestation devant les locaux du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle en faveur de la scolarisation Universelle. Les enseignants participant à cette mobilisation ont demandé à l’Etat de favoriser l’intégration à l’école de tous les enfants haïtiens sans distinction aucune. Au cours de cette manifestation qui a été brutalement dispersée par la Police, l’enseignant Jean Philibert Louis a atteint d’une balle à la tête. Transporté d’urgence à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), le citoyen Philibert Louis, 35 ans, est décédé dans la matinée du samedi 9 octobre 2010, suite à ses blessures.
En effet, Jean Philibert a trouvé la mort en exerçant son droit civil et politique au profit du droit à l’éducation, elle-même fait partie intégrante des droits sociaux fondamentaux garantis par la Déclaration Universelle des Droits Humains, le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels et la Constitution Haïtienne de 1987 en son article 32.1 et 32.2. Il est victime de l’appareil répressif de l’Etat. Cet acte est totalement inacceptable et anti-démocratique. Il faut que l’Etat cesse d’assassiner ses citoyens dans l’exercice de leurs droits. La mort du professeur LOUIS est une violation flagrante du Droit à la vie, garanti par la constitution Haïtienne en son article 19, article 6.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Il faut rappeler qu’après le tremblement de terre meurtrier du 12 janvier qui a décapitalisé bon nombre de parents et directeurs d’écoles, assurer la scolarité des enfants reste un véritable défi pour les parents pauvres. Bien avant le séisme, un enfant sur deux n’était pas scolarisé. Que fait effectivement L’Etat pour cette année scolaire post –catastrophe dans un pays où 85 % des écoles est sous le contrôle du secteur privée ?

La réouverture officielle des classes se fait dans des conditions difficiles : les parents sont aux abois, des espaces ne sont pas encore déblayés dont certaines écoles publiques, certains professeurs n’ont pas été payés depuis plus de deux ans et aucune date n’a été fixée pour le paiement des arriérés. Moins de 10 % du budget national est alloué à l’éducation, alors que le président de la République avait fait de l’éducation sa priorité lors du Sommet International des donateurs, le 31 mars à New-York. Donc, il est clair qu’il ne s’agit pas d’une rentrée scolaire pour les enfants de parents pauvres.

La Plateforme-forme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains (POHDH) dénonce énergiquement les répressions de la Police lors de la manifestation des enseignants, lesquelles répressions ont provoqué la mort de Jean Philibert Louis, jeune enseignant et syndicaliste de 35 ans. La POHDH, en continuant à demander à l’Etat d’assumer ses responsabilités en matière d’Education, exige que justice soit rendue à Jean Philibert LOUIS et réparation à sa famille.

Port-au-Prince, le 11 Octobre 2010

Antonal MORTIME
Secrétaire Exécutif