Español English French Kwéyol

Jounen entènasyonal kreyòl

Tèt chaje pou jan lang ak kilti kreyòl la ap pran pataswèl

Nòt pou laprès SAKS

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 28 oktòb 2004

28 oktòb 2004 la fè12 lane depi Fondasyon SAKS ap Mennen kanpay pou fè respekte lang ak kilti kreyòl la. Demach sa a pòte nou òganize plizyè woumble ak chita pale ak dives lòt enstitisyon nan peyi a ki kwè nan mouvman sa a menm jan ak nou. Ane sa a, sitiyasyon peyi a, degre ensekirite a, fòse n voye pou yon lòt dat gwo kolòk entènasyonal ak tout konferans sou: Mouvman popilè, Kominikasyon popilè ak nouvèl teknoloji ak konferans sou Lang kreyòl ak nouvèl teknoloji ki te prevwa fèt nan pòtopres nan dat 26 pou rive 28 oktòb 2004 la.

Malgre nou pa reyisi fè tou sa nou te prevwa nan okazyon 28 oktòb 2004 la, nou pap manke di tèt chaje nou genyen lè nou wè jan lang keyòl ak kilti kreyòl la ap pran pataswèl nan peyi a dèyie jou sa yo .Nan nivo leta a, Kominikasyon ak popilasyon an gen tandans tounen ak pale franse pou tout evènman enpòtan yo. Nou pran ekzanp tou nan televizyon nasyonal, televizyon leta a tele jounal 7 tè diswa a tounen yon eskandal dèske nan menm jounal la responsab yo chwazi gen sèten nouvèl moun ki pale kreyòl selman pa bezwen konprann ,yo bay nouvèl sa yo nan lang franse.Sou ki baz responsab TNH yo deside se tèl nouvèl tout moun bezwen konprann.Ki kalite prejije sa a? ministè kilti ak kominikasyon sa w di nan sa? Pou jan lang nan ap pale nan medya yo"yon melanj mòso franse mòso kreyòl ",sa fè nou kwè gen lòt refleksyion ki pou fèt toujou sou fason lang kreyòl la ap evolye nan sosyete a ak devan pwogrè nouvo teknoloji kominikasyon yo .Lè se kreyòl se kreyòl .

Nan lespwa va gen pi bon kondisyon sekirite nan jou k ap vini yo ,sosyete animasyon kominikasyon sosyal SAKS tou pwofite envite’n selebre ak li jounen mondial kreyòl la nan moman la gen pou fete jounen mondial lang matènel la nan dat 21 fevrye k ap vini la.a.

Joseph GEORGES

Directeur General, SAKS