Haiti
Atik

Enfòmasyon ak analiz

Lafrans paralize. Jacques Chirac tranche

Ekri jou vandredi 31 mas 2006

Paris, 31 mas 2006 [AlterPresse] --- Prezidan Jacques Chirac deside kenbe lwa sou Kontra Premyè Djòb la (Contrat Première Embauche : CPE). Prezidan fransè a di : Palman an vote pwojè-lwa a, Konsèy Konstitisyonèl la di lwa a pa an dezakò ak konstitisyon an, li menm bò kote pal, li ap pibliye li kòm sa dwa.
Men anvan, Chef Leta a, pou kalme presyon lari a, mande gouvènman an pote 2 chanjman nan lwa sa. Dabò, peryòd 2 zan an sipoze redwi a on lane. Sa vle di, se pandan 12 mwa, on patwon dwe swiv on jèn nan yon antrepriz pou konnen si li ap kenbe l osnon si li ap voye ale. Aprè peryòd sa, jèn anplwaye a (...)

Lafrans : Polisye ak etidyan twoke kòn yo sou plas Sorbonne

Ekri jou mèkredi 15 mas 2006

Paris, 15 mas. 06 [AlterPresse] --- Plizyè santèn elèv lise (dènye klas segondè an Frans) ak etidyan twoke kòn yo aprèmidi 14 mas la ak Lapolis sou plas Sorbonne. Elèv yo voye anpil boulèt, branch bwa ak nenpòt sa ki tonbe anba men yo sou Fòs de Lòd yo. Polisye yo menm tire anpil gaz lakrimojèn. Bilan yo poko di konbyen blese ki genyen.
Depi plizyè semèn, elèv ak etidyan nan prèske tout peyi a mobilize pou mande gouvènman an voye jete yon pwojè ki rele Kontra Premyè Dajòb la (CPE). Daprè kontra sa, on patwon ki anplaye on jèn ki poko gen 26 zan, kapab revoke li nenpòt kilè, san rezon, depi jèn sa pa gen (...)

Ayiti-Eleksyon : Tèt chaje nan koumansman jounen 7 fevriye a - Yon moun mouri

Ekri jou madi 7 fevriye 2006

Pòtoprens, 7 fev. 06 [Alterpresse] --- Operasyon vòt yo koumanse maten 7 fevriye 2006 la avèk anpil difikilte sou tout teritwa peyi d Ayiti, nan sa ki arevwa ak òganizasyon vòt la epitou nan sa ki regade kesyon teknik yo, dapre sa ajans Altèprès konstate.
« Nou vle eleksyon, nou pa vle seleksyon, nou pa vle vyolans. Nou gen kat nan men nou, men nou poko ka vote. Magouy sa a p ap pase, fòk nou jwenn kote pou nou vote†, dapre sa kèk moun ki t ap mande biwo vòt deklare nan yon manifestasyon.
Responsab biwo vòt yo rive nan sant yo trè ta, alòske plizyè milye fanm ak gason ap tann depi gran bonè nan (...)

Ayiti : Nan wout eleksyon

Ekri jou lendi 16 janvye 2006

Pòtoprens, 16 jan. 06 [AlterPresse] --- Sijè eleksyon an domine aktyalite a, nan yon kontèks kote ensekirite a pa reyèlman bese, alòske kominote entènasyonal la ap gade Ayiti nan loup.
Depi apre Konsèy Sekirite Nasyonzini ak Konsèy Pèmanan à’ganizasyon Leta Meriken fin ekzije pou eleksyon fèt rapidman an Ayiti, nou gen yon nouvo kalandriye elektoral. Eleksyon yo dwe fèt 7 fevriye k ap vin la a.
Parapòta kantite pwoblèm ki te gen pou rezoud pou eleksyon sa yo kab fèt, gen anpil krent an Ayiti pou nou pa tonbe nan eleksyon bouyi vide, ki ta koresponn a yon lojik « pare pa pare, antèman pou 4 è ». Yon (...)

Yon premye kout je sou 2005 an Ayiti

Ekri jou sanmdi 31 Desanm 2005

Pòtoprens., 31 déc. 05 [AlterPresse] --- Peyi Dayiti pran plizyè frap anba men lanati pandan ane 2005 lan. 11 moun mouri, 3 disparèt, 20 lòt blese apre pasaj siklòn Dennis sou zòn Sid peyi a, dapre bilan Pwoteksyon sivil mete deyò 11 jiyè.
29 out : yon deboulonay tè nan zòn Rivyè Fwad, nan Sid Pòtoprens, lakòz 10 moun mouri ak 12 lòt blese.
19 oktòb : Pasaj siklòn Wilma nan Karayib la lakòz 11 moun mouri, 5 lòt disparèt ak 2 mil fanmi sinistre. Se an Ayiti, van tanpèt sila fè plis viktim ak dega.
Menm jou an, gouvènman an adopte yon pwoje dekrè sou fason pou jere anviwonman an Ayiti.
Lòt koze ki domine ane (...)

0 | ... | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ... | 130