Haiti
Atik

Enfòmasyon ak analiz

Ayiti - Eleksyon 21 avril : 1 moun mouri anba bal, apeprè 20 pousan moun vote

Ekri jou vandredi 21 avril 2006

Pòtoprens, 21 avril 06 [AlterPresse] --- Yon moun mouri anba bal, kèk lòt blese anba bal nan latibonit, epi lapolis nasyonal fè plizyè arestasyon : se bilan jounen eleksyon pou senatè ak depite, kote yon ti kras moun t al vote sou tout teritwa a, dapre enfòmasyon ajans an liy AltèPrès ranmase.
Se sèlman 20 sou chak 100 moun ki vote nan eleksyon pou senatè ak depite jounen 21 avril 2006 la an Ayiti, dapre Johan Van Hecke ki se chèf misyon obsèvasyon Inyon peyi Ewòp yo.
Van Hecke kwè moun ki nan laj pou vote yo pa t motive ase pou eleksyon sa yo. Se yopun nan rezon ki ta esplike yo p ap soti anpil (...)

Ayiti : Gouvènman Bush la bay ekip Latortue a move nòt nan zafè dwa moun

Ekri jou madi 11 avril 2006

Pòtoprens, 11 avril 06 [AlterPresse] --- Gouvènman meriken an bay ekip tranzisyon peyi d Ayiti move nòt nan sa ki gen awè ak kesyon dwa moun andedan peyi a, depi mas 2004 lè chèf Lavalas la, Jean-Bertrand Aristide, te fin kite pouvwa a.
Gouvènman meriken an di reny enpinite a gaye rèd mare, tankou se yon lwa ki chita toupatou pou moun pa sibi pinisyon yo merite pou zak yo komèt. Nan yon rapò li mete deyò sou sitiyasyon dwa moun nan peyi d Ayiti pou ane 2005-2006, gouvènman George Bush la di maspinay dwa fanm, trafik timoun ak prizonye k ap kanni nan prizon san jijman fè kenken nan peyi a. (...)

An Frans : Mouvman sosyal la sou wout pou tounen on mouvman politik

Ekri jou lendi 3 avril 2006

Pari, 3 avril 06 [AltèPrès] --- Lafrans pral viv on lòt gwo jounen grèv ak manifestasyon madi 4 avril la. Asosyasyon elèv lise, etidyan, sendika travayè mete ak tout pati ki nan lagòch deside jwenn ansanm pou pèmèt mobilizasyon an pran chè, dapre enfòmasyon ki vin jwenn korespondan ajans AltèPrès la nan vil Pari.
Nan finisman semèn pase, Prezidan Jacques Chirac anonse 2 chanjman nan lwa sou Kontra Premyè Jòb la (contrat première embauche : CPE). Men, sa pa sifi pou bese mobilizasyon sosyal la. Dayè, vandredi swa menm, ki te 31 mas 2006, kèk minit sèlman aprè Prezidan an te fin pale ak nasyon an, plizyè (...)

Lafrans paralize. Jacques Chirac tranche

Ekri jou vandredi 31 mas 2006

Paris, 31 mas 2006 [AlterPresse] --- Prezidan Jacques Chirac deside kenbe lwa sou Kontra Premyè Djòb la (Contrat Première Embauche : CPE). Prezidan fransè a di : Palman an vote pwojè-lwa a, Konsèy Konstitisyonèl la di lwa a pa an dezakò ak konstitisyon an, li menm bò kote pal, li ap pibliye li kòm sa dwa.
Men anvan, Chef Leta a, pou kalme presyon lari a, mande gouvènman an pote 2 chanjman nan lwa sa. Dabò, peryòd 2 zan an sipoze redwi a on lane. Sa vle di, se pandan 12 mwa, on patwon dwe swiv on jèn nan yon antrepriz pou konnen si li ap kenbe l osnon si li ap voye ale. Aprè peryòd sa, jèn anplwaye a (...)

Lafrans : Polisye ak etidyan twoke kòn yo sou plas Sorbonne

Ekri jou mèkredi 15 mas 2006

Paris, 15 mas. 06 [AlterPresse] --- Plizyè santèn elèv lise (dènye klas segondè an Frans) ak etidyan twoke kòn yo aprèmidi 14 mas la ak Lapolis sou plas Sorbonne. Elèv yo voye anpil boulèt, branch bwa ak nenpòt sa ki tonbe anba men yo sou Fòs de Lòd yo. Polisye yo menm tire anpil gaz lakrimojèn. Bilan yo poko di konbyen blese ki genyen.
Depi plizyè semèn, elèv ak etidyan nan prèske tout peyi a mobilize pou mande gouvènman an voye jete yon pwojè ki rele Kontra Premyè Dajòb la (CPE). Daprè kontra sa, on patwon ki anplaye on jèn ki poko gen 26 zan, kapab revoke li nenpòt kilè, san rezon, depi jèn sa pa gen (...)

0 | ... | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ... | 105