Haiti
Atik

Enfòmasyon ak analiz

Ayiti : Sanble gouvènman an fele

Ekri jou mèkredi 15 jen 2005

Pòtop., 15 jen. 05 [AlterPresse] --- Medya nan Pòtoprens resevwa 14 jen kopi lèt demisyon minis jistis la Bernard Gousse adrese bay premye minis Gerard Latortue.
Ofisyèlman pa gen anyen ki di sou demisyon an. Nan lèt ki al jwenn medya yo, Gousse fè konnen li vle rete « fidèl » anrapò ak prensip pou « pouvwa jidisyè a endepandan tout bon vre ».
Kèk sous fè AlterPresse konnen, li posib pou ta gen pase men ki fèt nan gouvènman an nan jou k ap vini yo. Nan yon diskou li fè 14 jen an, Latortue anonse gen desizyon enpòtan ki gen pou soti nan finisman semèn nan, sitou nan sa k gen pou wè ak dosye sekirite.
Si (...)

Grandans : Moun Bomon swaf dlo

Ekri jou mèkredi 8 jen 2005

Potop. 8 jen 05 [AlterPresse] --- Nan komin Bomon ki chita kò l tou pre vil Jeremi nan depatman Grandans lan, dlo dous la poze anpil pwoblèm. Nan zòn sila pa prèske genyen sa yo rele dlo a. Kèk grenn tiyo ki plase nan vil la pa ase pou satisfè popilasyon an. Reskonsab yo pa fè dilijans pou bay tiyo menm yon fwa chak semèn, se sa yon abitan nan zòn nan fè konnen.
Daprè abitan sa a, moun kap viv nan Bomon sètoblije mache pandan yon bon bout tan pou al bouske dlo pou yo bwè. Dlo sa yo, yo pran yo nan sous tankou Digotri, Fontrankil, Bwa Kasanèt, nan Izin elatriye. Majorite nan sous sa yo, yo mare bèt (...)

Dominique de Villepin, nouvo premye minis Lafrans

Ekri jou mèkredi 1e jen 2005

Pari, 01 jen 05 [AlterPresse] --- 2 jou aprè Fransè yo fin jete referandòm pou Trete konstitisyon Lewòp la, Prezidan Jacques Chirac nonmen Dominique de Villepin kòm Premye minis Lafrans. De Vilepin pran plas Jean-Pierre Raffarin qui renmèt demisyon li maten an bay chèf Leta a.
Dominique de Villepin se ansyen sekretè jeneral nan palè prezidansyèl Lafrans (palè Elyze), sòti 1995 rive 2002. Daprè anpil moun, se li menm ki te konseye Jacques Chirac pou l kraze palman an nan lane 1997, e la dwat ta pral pèdi eleksyon yo an aprè.
Men se nan lane 2003 yo pral vin konnen Dominique de Villepin, kòm chèf (...)

0 | ... | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105