Haiti
Ti chèz ba

Dosye, dokiman

Pozisyon Batay Ouvriye sou sitirasyon peyi Ayiti

Ekri jou mèkredi 26 fevriye 2003

Analiz konjonkti Batay Ouvriye, yon enstitisyon ki bay ankadreman nan milye ouvriye an Ayiti
Fevriye 2003
« 2001 ap bon kan menm ». Se sa yo te di… E nou tout wè sa ki pase. Pi rèd, kounye a, 2003 a louvè sou nou nan yon sitiyasyon ki pi mal toujou pase sa nou te janm konnen.
Menm si sitiyasyon an pa bon pou anpil moun, men se pou nou menm nan mas pèp la, li pi pa bon. Se toujou pou nou li pi pa bon. Paske se nou ki esplwate, apovri an pèmanans, kidonk ki gen mwens mwayen pou sipòte difikilte ekonomik yo. Men tou paske se nou leta reyaksyonè a la pou pèsekite, kidonk se nou ki jiskaprezan (...)

Lansman III zyèm asanble pèp karayib

Ekri jou vandredi 21 fevriye 2003

Deklarasyon
21 fevriye 2003
Nou menm ki reyini isit la, nan Pòtoprens, jodi 21 fevriye 2003 a,
Nou menm reprezantan divès sektè nan popilasyon an,
Nou menm ayisyèn, ayisyen, fanm, gason, etidyan, jèn, travayè, travayèz, peyizan, ouvriye, elèv lekòl ki reprezante la a,
Nou deklare nou lanse devan lasosyete a : III zyèm Asanble Pèp Karayib la kap fèt an Ayiti pran 20 pou rive 24 dawou 2003.
Nou vle mache sou liy Komite rejyonal Asanble Pèp Karayib yo fikse pou III zyèm Asanble sa a, ki se Konstui yon Karayib kote peyi sa yo granmoun tèt yo, kote pèp yo egal ego ak viv an pè.
Reyalize bagay saa (...)

Deklarasyon yon dizèn òganizasyon ak enstitisyon nan sosyete sivil la Sou kontèks politik la

Ekri jou madi 24 Desanm 2002

Pòtoprens jou ki 16 desanm 2002
Depi kèk semèn sitiyasyon boulvès k ap brase bil peyi a pran yon vitès siperyè. Lit sosyal ak politik yo relanse. Flanm mobilizasyon popilè tout bon vre a kòmanse limen. Yon lòt fwa ankò, se jenès la (etidyan, elèv) ak divès lòt sektè ki deside avanse yon fason total kapital nan chimen lit ak mobilizasyon an.
Nou apiye òganizayon ki kwè li nesesè pou ankouraje kokenn chenn mobilizasyon sa a, òganize l pandan n ap poze kesyon sou pwoblèm fondal natal sosyete a nan konjonkti sa a. Nou kwè li nesesè pou kan popilè a bay lavalas ak prezidan Aristid kanè paske yo pa fè (...)

Yon ti limyè sou sitiyasyon latwoublay ki blayi nan peyi a

Ekri jou madi 17 Desanm 2002

Deklarasyon Solidarite Ant Jèn (SAJ)-Veye Yo sou kontèks politik la
Depi kèk semèn sitiyasyon boulvès k ap brase bil peyi a pran yon vitès siperyè. Lit sosyal ak politik yo relanse. Flanm mobilizasyon popilè reyèl ak konsekan kòmanse limen. Yon lòt fwa ankò, se jenès la (etidyan, élèv) ak divès lòt sektè ki pran yon fason total kapital chimen lit ak mobilizasyon an.
Pou nou menm nan SAJ/Veye yo li nesesè pou kan popilè a ankouraje kokenn chenn mobilizasyon sa a, òganize l pandan l ap poze kesyon sou pwoblèm fondal natal sosyete a nan konjonkti sa a. Nou menm nan SAJ/Veye Yo, nou kwè li nesesè pou kan (...)

Pozisyon kèk enstitisyon nan sektè demokratik ak popilè a nan mitan kriz la

Ekri jou lendi 2 Desanm 2002

POZISYON KàˆK ENSTITISYON NAN SEKTàˆ DEMOKRATIK AK POPILàˆ A NAN MITAN KRIZ LA
Goumen..., fò n kwape lavalas, men fò n kontinye veye...
7 fevriye 1986, mobilizasyon mas popilè yo kontre ak lòt eleman nan konjonkti entènasyonal la bwote JanKlod DIVALYE ale. Revandikasyon fondalnatal mouvman 1986 se te pou ti peyizan rive pwofite bonjan refòm agrè, savledi jwenn tè ak mwayen pou travay tè yo, se te pou rive tabli jistis pou tout moun, se te pou n rive tabli yon sosyete kote tout timoun ka ale lekòl, tout moun ka jwenn lopital ak travay, se tabli yon sosyete ki chita sou libète kote tout moun gen dwa (...)

0 | ... | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | ... | 415